Noord-Holland maakt weg vrij voor meer woningbouw in landelijk gebied

Zaandam

Zaandam Foto: Bingqi Huang / Unsplash

  • Noord-Holland verandert van koers en geeft gemeenten meer ruimte om te bouwen in landelijk gebied, zelfs binnen beschermd landschap, om de woningnood aan te pakken.
  • Gedeputeerde Esther Rommel benadrukt dat de extra woningbouw ten goede komt aan de leefbaarheid en vitaliteit van lokale gemeenschappen.
  • Nieuwe regels gaan in 2025 van kracht na een wijzigingsronde van de Omgevingsverordening, waarbij inwoners eerst hun mening kunnen geven.

In een opvallende beleidswijziging kiest de provincie Noord-Holland voor een liberaler woningbouwbeleid in landelijk gebied, dat schrijft Nul20.

Waar eerdere besturen een strikte houding aannamen tegenover bouwen buiten de stadsgrenzen, wil het huidige provinciebestuur juist meer bouwprojecten toestaan aan de randen van dorpen en in beschermd landschap.

Deze verandering vormt een directe reactie op de voortslepende woningnood en volgt de strategie van ‘Elk dorp een straatje erbij’.

Flexibiliteit voor gemeenten

De nieuwe aanpak biedt lokale overheden de kans om zelf kleinschalige bouwprojecten te initiƫren, specifiek gericht op het verhogen van de beschikbaarheid van woningen in de eigen regio.

Dit beleid zal ook toegepast worden binnen de Noord-Hollandse sectie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), een gebied dat voorheen strenge restricties kende op dit vlak.

Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Esther Rommel (VVD), legt uit dat de toevoeging van woningen een positief effect zal hebben op de gemeenschap. Het vergroot de leefbaarheid, vitaliteit, en het niveau van voorzieningen, wat bewoners de mogelijkheid biedt in hun eigen dorp een huis te vinden.

Uitbreiding in beschermd landschap

Bijzondere aandacht gaat uit naar bouwen in beschermd landschap. Hier worden de regels zodanig aangepast dat het aantal woningen dat mag worden gebouwd, verhoogt van 11 naar 25 per project. Deze woningen moeten echter wel grenzen aan bestaande kernen of dorpslinten en mogen de unieke waarden van het landschap niet schaden.

Mochten er toch effecten zijn op het landschap, dan zijn er aanvullende voorwaarden waaronder het bouwproject toch door kan gaan, zoals het integreren van extra groenvoorzieningen.

Inwoners en belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om hun mening te geven tijdens de terinzagelegging deze zomer.