Ongerealiseerde vermogenswinsten tellen toch niet mee voor box 3 heffing

Stel in appartement

Stel in appartement Foto: CNS

  1. Tweede woningen worden in box 3 belast op basis van een fictief rendement, wat kan leiden tot belastingheffingen die niet overeenkomen met het werkelijk behaalde rendement.
  2. De Hoge Raad heeft in 2021 geoordeeld dat de belastingplichtigen niet meer belasting moeten betalen dan het werkelijk behaalde rendement.
  3. Volgens een recente uitspraak van het Hof moeten ongerealiseerde vermogenswinsten, inderdaad buiten beschouwing blijven bij het bepalen van het werkelijke rendement voor box 3.

Ongerealiseerde vermogenswinsten tellen toch niet mee voor box 3 heffing, zo blijkt uit een recente uitspraak waar De Telegraaf over schrijft.

In de complexe wereld van belastingheffing op vermogen heeft de Nederlandse belastingplichtige te maken met de zogenaamde box 3 heffing, waarin vermogens zoals tweede woningen en spaargeld worden belast op basis van een fictief rendement.

Deze methode heeft tot veel discussie geleid, vooral na het kerstarrest van de Hoge Raad in 2021. Hierin werd gesteld dat burgers in principe niet meer belasting zouden moeten betalen dan het werkelijke rendement dat zij hebben behaald.

Het kabinet kwam daarna met een wetje om deze kwestie te repareren.

Een echtpaar maakte nu bezwaar tegen hun belastingaanslag over 2019, die deels gebaseerd was op een aanzienlijke waardestijging van hun tweede woning.

Aanvankelijk besliste de rechter in het voordeel van de fiscus: het rendement van de waardestijging telde wel mee voor hun aanslag. Die beslissing is nu door he Hof teruggedraaid.

Ongerealiseerde vermogenswinsten tellen echt niet mee voor box 3

Het Hof geeft zo een belangrijke verduidelijking over wat onder ‘werkelijk behaald rendement’ wordt verstaan. De rechters oordeelden dat ongerealiseerde vermogenswinsten, zoals de waardestijging van een onverkochte woning, niet meegenomen moeten worden bij het berekenen van de belasting in box 3.

Deze uitspraak benadrukt een belangrijk fiscaal principe: enkel de daadwerkelijke, gerealiseerde financiƫle voordelen mogen belast worden.

Deze zaak markeert een belangrijke stap in de continue discussie over de rechtvaardigheid van de box 3 belastingheffing, en zet de deur open voor verdere herzieningen in de manier waarop vermogenswinsten worden belast.