Onverwacht hoge inflatie in de VS zet renteplannen onder druk

The Marriner S. Eccles building

The Marriner S. Eccles building Foto: Federal Reserve

  • De inflatie in de VS overtrof in maart de verwachtingen, wat twijfels zaait over de geplande renteverlagingen door de Federal Reserve.
  • Als reactie hierop stegen de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties aanzienlijk, terwijl de dollar sterker werd ten opzichte van de euro.
  • De Europese Centrale Bank staat nu in de schijnwerpers, met verwachtingen rondom renteverlagingen in de eurozone tegenover een mogelijke handhaving van hogere rentes door de Fed.

Een recent rapport over de Amerikaanse inflatiecijfers voor maart heeft tot aanzienlijke schommelingen op de financiƫle markten geleid.

Met een inflatiestijging van 3,5% ten opzichte van het voorgaande jaar en een kerninflatie, die energie- en voedselprijzen uitsluit, van 3,8% zijn de prijsstijgingen hoger uitgevallen dan verwacht.

Deze gegevens hebben onmiddellijke effecten gehad op zowel de obligatie- als valutamarkten.

De verwachting dat de Federal Reserve (Fed) in juni de rente zou verlagen is door deze cijfers ernstig in twijfel getrokken.

Komt de ECB eerder dan de Fed?

De Fedwatch Tool van het beursbedrijf CME laat een scherpe daling zien in de waarschijnlijkheid van een renteverlaging van 57,5% op dinsdag naar slechts 21% na de bekendmaking, zo schrijft het Financieele Dagblad over de situatie.

Dit heeft geleid tot een forse stijging van het rendement op tweejarige staatsobligaties met 20 basispunten, wat wijst op een hogere verwachte beleidsrente.

De Amerikaanse dollar won aan kracht ten opzichte van de euro, aangedreven door de verwachting dat de Europese Centrale Bank (ECB) mogelijk eerder de rente zal verlagen dan de Fed. Dit renteverschil maakt beleggen in de Verenigde Staten aantrekkelijker dan in de eurozone, wat de euro onder druk kan zetten en uiteindelijk kan leiden tot een onbedoelde inflatiestijging in Europa door hogere importprijzen.

Op donderdag staat een rentebesluit van de ECB gepland. Hoewel er deze maand geen renteverlaging wordt verwacht, anticipeert de markt op sterke aanwijzingen voor mogelijke verlagingen in juni.

De situatie in Europa, met een lagere inflatie van 2,4% en matige economische groei, vormt een schril contrast met die in de VS. Deze omstandigheden, samen met hoge rente en strikte kredieteisen, houden Europese bedrijven terughoudend met investeringen.