Ook bouw seniorenwoningen blijft achter, een groeiend probleem op de Nederlandse woningmarkt

Een oudere vrouw

Oudere dame Foto: geralt / Pixabay

  • De geplande bouw van 100.000 seniorenwoningen blijft ver achter bij de doelstellingen, met minder dan 10.000 woningen in de komende drie jaar.
  • Deze vertraging draagt bij aan de algehele krapte op de woningmarkt en belemmert de doorstroming.
  • Factoren zoals gestegen hypotheekrentes, strenge regelgeving voor investeerders en een tekort aan bouwlocaties en materialen dragen bij aan de problematiek.

Volgens recente rapportages van ABN AMRO wordt het ambitieuze plan van het kabinet om een groot aantal seniorenwoningen te bouwen niet gehaald.

De komende drie jaar zullen er slechts een fractie van de beoogde woningen gerealiseerd worden, namelijk minder dan 10.000 van de geplande 100.000. Dit terwijl de vergrijzing in Nederland toeneemt en de behoefte aan aangepaste woonruimte steeds urgenter wordt.

De bouw van seniorenwoningen een nieuwe toevoeging aan de lijst met speerpunten voor de nieuwbouw die niet vlot genoeg van de grond komen.

De bouw van extra seniorenwoningen is niet alleen cruciaal vanwege de demografische ontwikkelingen, maar ook omdat het de woningmarkt dynamischer kan maken. Wanneer senioren verhuizen naar deze aangepaste woningen, komen hun eerdere woningen beschikbaar voor nieuwe kopers, wat de doorstroming op de woningmarkt kan bevorderen.

Achterblijvende realisatie

Het demissionaire kabinet had zich ten doel gesteld om tegen 2030 maar liefst 290.000 nieuwe seniorenwoningen te realiseren.

Dit ambitieuze aantal komt neer op ongeveer 36.000 woningen per jaar. De huidige bouwcijfers laten echter zien dat de werkelijke bouw ver achterblijft bij deze doelstellingen. Dit jaar worden er slechts 2.800 woningen specifiek voor senioren gebouwd, en de verwachting is dat er de komende twee jaar slechts 5.500 bijkomen.

De vertraging in de bouw van ouderenwoningen heeft meerdere oorzaken. De hypotheekrente is gestegen, wat investeren in nieuwbouw minder aantrekkelijk maakt.

Daarnaast zijn de regelgeving en vereisten voor investeerders strenger geworden, waardoor zij nog terughoudender zijn geworden om te investeren in dergelijke projecten. Ook de kosten voor bouwmaterialen zijn toegenomen, en er is een tekort aan geschikte locaties en vergunningen worden traag verleend.

De problemen bij de bouw van seniorenwoningen in een overzicht

De problemen bij de bouw van seniorenwoningen
De problemen bij de bouw van seniorenwoningen, bron: Vastgoed Insider

Toekomstperspectief en risico’s

De tekorten aan seniorenwoningen kunnen leiden tot ernstige problemen. Naarmate de groep ouderen die in niet-aangepaste woningen woont toeneemt, groeit ook de vraag naar thuiszorg. Bovendien verhoogt dit de kans op ongelukken in huis, vooral omdat de zorgsector kampt met budgettaire krapte en personeelstekorten.

Het rapport van ABN AMRO stelt dat, hoewel er mogelijk nog bouwplannen bekend worden die de cijfers kunnen verbeteren, het onwaarschijnlijk is dat het streefaantal bereikt zal worden.

De woningnood onder ouderen wordt een steeds prangender issue, en de hoop op verbetering lijkt voor nu ijdel.

De bouw van seniorenwoningen is een cruciale factor in de strategie om het algemene woningtekort aan te pakken. Zonder significante verbeteringen in beleid en uitvoering, blijft deze potentieel oplossende factor grotendeels onbenut.