Ook capaciteitsproblemen op drinkwaternet bedreigen nieuwbouw

Handen wassen

Handen wassen Foto: Gentle07 / Pixabay

  • De ontwikkeling van nieuwe woningen wordt bedreigd door capaciteitsproblemen op het stroom- en drinkwaternet.
  • Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt dat nieuwe woningen en bedrijven mogelijk geen drinkwateraansluiting kunnen krijgen.
  • De opwarming van de aarde en een toenemende vraag naar water leiden tot watertekorten, wat de druk op het drinkwaternet verhoogt en de realisatie van nieuwe projecten belemmert.

De ontwikkeling van nieuwe woningen ondervindt niet alleen hinder van de drukte op het stroomnet, maar stuit nu ook op serieuze problemen met de drinkwatervoorziening.

Netcongestie, een bekend probleem bij de elektriciteitsvoorziening, blijkt slechts het topje van de ijsberg. Een nieuw, vraagstuk heeft zich aangediend: de aansluiting op het drinkwaternet.

Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland, slaat alarm over de capaciteitsproblemen binnen hun drinkwaternetwerk, schrijft de NOS.

Er is sprake van een toenemend watertekort

Deze problematiek bedreigt de realisatie van nieuwe woningen, waarbij sommige locaties mogelijk zelfs zonder drinkwateraansluiting komen te zitten. Jelle Hannema, de vertrekkende topman van Vitens, benadrukte de ernst van de situatie in gesprek met het NOS Radio 1 Journaal. Vooral in Twente, rond Utrecht, Amersfoort, Den Haag en het noorden van Groningen worden deze problemen gevoeld.

De uitdagingen zijn tweeledig. Enerzijds kampt Vitens met moeilijkheden bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen om grondwater te onttrekken. Anderzijds is er sprake van een toenemend watertekort, veroorzaakt door de opwarming van de aarde die leidt tot meer verdamping, terwijl de vraag naar water, vooral tijdens de zomermaanden, stijgt.

Hannema beschrijft de situatie als een systeem dat “helemaal klem” staat, met water als een schaars goed dat tot “verlamming” leidt.

De capaciteitsproblemen op het stroom- en drinkwaternet vormen een groeiende belemmering voor de ontwikkeling van nieuwe woningen en bedrijfslocaties. Daarbij heeft het ook invloed op de vastgoedwaarde. Het vraagstuk rondom waterbeheer en -voorziening vereist dringende aandacht en oplossingen om verdere stagnatie in de bouwsector en economische ontwikkeling te voorkomen.