Ook voor minister De Jonge is optoppen een mogelijke oplossing

Bouwvakker

Bouwvakker Foto: CNS

  • Minister De Jonge van Wonen stelt voor om extra woonlagen op bestaande gebouwen toe te voegen als oplossing voor het woningtekort.
  • Het plan beoogt tegen 2030 honderdduizend extra woningen te realiseren.
  • Deskundigen zijn zowel enthousiast als kritisch over deze benadering, wijzend op de complexiteit van de uitvoering en de potentiële impact op bestaande gemeenschappen en infrastructuur.

Ook minister Hugo de Jonge (wonen) ziet wel iets in het concept van optoppen, zo schreef het Financieele Dagblad onlangs.

Dit concept houdt in dat extra woonlagen worden toegevoegd aan bestaande gebouwen.

De ambitie van de minister is om hiermee tegen 2030 honderdduizend nieuwe woningen te creëren. Dit plan wordt door experts zowel positief ontvangen vanwege het innovatieve gebruik van bestaande ruimtes, als kritisch benaderd door zorgen over de haalbaarheid en impact.

Plan en uitdagingen

Het ‘optoppen’ van gebouwen is uiteraard niet nieuw, maar het systematisch toepassen ervan op nationale schaal is dat wel. De methode kan ook goed aansluiten bij lokale besturen die mikken op verdichting binnen de stadsgrenzen, in plaats van meer groei naar buiten toe.

Het plan vereist nauwe samenwerking tussen overheden, vastgoedontwikkelaars en architecten om geschikte gebouwen te identificeren die zowel technisch als esthetisch geschikt zijn voor uitbreiding.

Critici wijzen op de uitdagingen zoals de structurele integriteit van oudere gebouwen, het behoud van de stedelijke esthetiek en de noodzaak voor verbeterde infrastructuur om de extra bewoners te ondersteunen.

Technische en sociale overwegingen

Deskundigen benadrukken dat voor succes niet alleen de fysieke aspecten van constructie noodzakelijk zijn. Ook moet er rekening gehouden worden met de sociale impact van optoppen.

Zo kan het toevoegen van woonlagen in bestaande wijken leiden tot hogere bevolkingsdichtheden, wat druk legt op lokale voorzieningen zoals scholen, parken en openbaar vervoer. Daarnaast zijn er zorgen over het effect op de huidige bewoners, die geconfronteerd kunnen worden met bouwoverlast en een veranderende wijkdynamiek.

Een van de voordelen die het plan biedt, is de potentie om bouwkosten te reduceren door gebruik te maken van bestaande bouwstructuren. Dit kan het project financieel aantrekkelijker maken en bijdragen aan de betaalbaarheid van wonen.