Opkomst van kleine geldverstrekkers in de vakantiewoningmarkt

Vakantiewoningen

Vakantiewoningen Foto: CNS

  • Kopers van vakantiewoningen neigen meer naar kleine geldverstrekkers voor financiering, mede door de gestegen hypotheekrente sinds begin 2022, volgens gegevens van het Kadaster.
  • Het aandeel vakantiewoningen gefinancierd door kleine geldverstrekkers is eind vorig jaar gestegen naar meer dan 40%, een significante toename vergeleken met een jaar eerder.
  • Dit fenomeen lijkt hand in hand te gaan met de verdubbeling van de gemiddelde hypotheekrente.

In de huidige vastgoedmarkt wordt een interessante verschuiving waargenomen bij de financiering van vakantiewoningen. Kopers kiezen steeds vaker voor kleine geldverstrekkers boven de traditionele grootbanken, een trend die samenhangt met de oplopende hypotheekrente sinds 2022.

Volgens recente gegevens van het Kadaster, waar Business Insider over schrijft, is deze ontwikkeling in volle gang en zoeken eigenaren actief naar alternatieve financieringsmogelijkheden.

De verschuiving naar kleinere geldverstrekkers is opmerkelijk. Eind vorig jaar werd meer dan 40 procent van de vakantiewoningen gefinancierd door deze partijen, een aanzienlijke stijging ten opzichte van iets meer dan een kwart eind 2021.

Dit fenomeen lijkt hand in hand te gaan met de verdubbeling van de gemiddelde hypotheekrente, die eind vorig jaar op meer dan 4 procent stond.

Bredere trend van buiten de gevestigde banken om kijken

Deze trend suggereert een groeiende behoefte onder kopers om alternatieve financieringsroutes te verkennen, mogelijk aangedreven door de aantrekkelijkere voorwaarden die kleine geldverstrekkers kunnen bieden, zoals lagere rentetarieven. Vaak zijn deze kleinere verstrekkers mensen uit het eigen netwerk van de koper, wat de voorkeur voor deze optie kan verklaren.

Hoewel de voorkeur voor kleine geldverstrekkers bij het aankopen van reguliere woonhuizen nog steeds relatief ongebruikelijk is, laat het Kadaster zien dat ook hier een toename is van ruim 2 procent in 2019 tot meer dan 4 procent.

Dit wijst op een bredere trend van consumenten die buiten de gevestigde banken om kijken voor hun financieringsbehoeften.

Elise Aitink

Esther is een van de founders van de Vastgoedfabriek. Onder dit label vallen de volgende bedrijven: Max Rental, Fortus Vastgoedfondsen en Cube Investment. Met deze bedrijven beheert ze ruim 1100 woningen in de regio Rotterdam en Den Haag, bezit ze 116 eenheden die allemaal zelf her-ontwikkeld zijn en faciliteert ze vastgoedfondsen voor investeerders die liever indirect in vastgoed investeren. Ook host ze een succesvolle podcast met ruim 200.000 unieke downloads.