Oproep tot daadkrachtige actie in woningbouw door VNO-NCW en MKB-Nederland – ‘maak 2024 en 2025 geen verloren jaren’

Ingrid Thijssen, Voorzitter VNO-NCW

Ingrid Thijssen, Voorzitter VNO-NCW Foto: VNO-NCW

  • VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken in een brief aan de Tweede Kamer het belang van onverminderde voortgang in de woningbouw voor 2024 en 2025, te midden van een groeiend woningtekort en economische uitdagingen.
  • Ze dringen aan op snelle besluitvorming over financiering van woningbouwimpulsen, aanpak van overdrachtsbelasting, en de noodzaak van meer bouwlocaties en gestroomlijnde procedures.
  • De brief wijst op het cruciale belang van woningbouw voor de Nederlandse economie en welvaart, met een oproep aan het kabinet en de Tweede Kamer voor urgente en concrete acties.

In een brief gericht aan de Tweede Kamer, onderstrepen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag de kritieke noodzaak om de woningbouw in Nederland gedurende de komende twee jaar te versnellen.

Er is volgens de organisaties nog dit jaar actie nodig om te voorkomen dat 2024 en 2025 verloren jaren worden voor de woningbouw.

Dit pleidooi komt op een moment dat de woningmarkt onder aanzienlijke druk staat, met een opgelopen woningtekort en een afname in de uitgifte van bouwvergunningen, wat de ambitie om jaarlijks 100.000 nieuwe woningen te realiseren, ondermijnt.

Financiële stimulansen en overdrachtsbelasting

De brief legt nadruk op het belang van duidelijkheid omtrent de voortzetting van financiële stimulansen zoals de Woningbouwimpuls en de Startbouwimpuls.

“Geef in 2024 duidelijkheid over financiering van nieuwbouw”, zeggen de organisaties in de brief.

Deze regelingen zijn essentieel gebleken voor het overbruggen van publieke tekorten in woningbouwprojecten en het versnellen van de bouwactiviteiten. Bovendien wordt opgeroepen tot heroverweging van het huidige hoge tarief van de overdrachtsbelasting, dat investeringen in woningbouw belemmert, met name in het kader van transformatieprojecten.

De brief benadrukt ook de noodzaak voor het identificeren van meer bouwlocaties en het versnellen van bouwprocedures door middel van bestuurlijke regie en het afdwingen van afspraken met lokale overheden. Een versnelling in de woningproductie kan niet alleen het woningtekort verminderen, maar ook voorkomen dat belangrijke ruimtes voor werk, economie en recreatie verdrongen worden.

Een oproep tot urgente actie

Specifieke aandacht wordt gevraagd voor de investeringen in middenhuurwoningen. De brief uit zorgen over het effect van nieuwe regelgeving op de investeringsbereidheid, wat de ontwikkeling van het middensegment in de huurmarkt zou kunnen afremmen. Dit segment is cruciaal voor het bieden van betaalbare en toegankelijke woningen.

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het kabinet en de Tweede Kamer op tot urgente en concrete acties om de woningbouw te stimuleren. De brief onderstreept het essentiële belang van wonen voor de Nederlandse welvaart en economie en benadrukt dat zonder daadkrachtige interventies, 2024 en 2025 verloren jaren zouden kunnen worden voor de woningbouw.

De organisaties bieden hun steun aan voor de Uitvoeringsagenda Wonen, een breed gedragen initiatief gericht op het versnellen en verbeteren van de woningbouw tot 2030.

In deze cruciale periode is de oproep van VNO-NCW en MKB-Nederland een duidelijk signaal aan beleidsmakers: alleen door samenwerking en snelle besluitvorming kan de woningbouwcrisis effectief worden aangepakt, ten behoeve van alle Nederlanders.

Elise Aitink

Esther is een van de founders van de Vastgoedfabriek. Onder dit label vallen de volgende bedrijven: Max Rental, Fortus Vastgoedfondsen en Cube Investment. Met deze bedrijven beheert ze ruim 1100 woningen in de regio Rotterdam en Den Haag, bezit ze 116 eenheden die allemaal zelf her-ontwikkeld zijn en faciliteert ze vastgoedfondsen voor investeerders die liever indirect in vastgoed investeren. Ook host ze een succesvolle podcast met ruim 200.000 unieke downloads.