Overproductie van grote woningen: een inefficiënt gebruik van ruimte

Bouwvakker

Bouwvakker Foto: CNS

  • Cijfers tonen aan dat de meerderheid van de nieuwe woningen bestaat uit grotere eengezinswoningen.
  • De trend van het bouwen van grotere eengezinswoningen staat haaks op de krimp van Nederlandse huishoudens, wat leidt tot een inefficiënt gebruik van ruimte.
  • Madeline Buijs, Chief Economist bij Colliers, stelt dat meer appartementen bouwen de oplossing is, gezien de aanhoudende vraag in alle gemeenten.

Madeline Buijs van Colliers wijst op een opmerkelijke trend in de Nederlandse woningbouw. Ondanks het algemene beeld dat er voornamelijk appartementen worden opgeleverd, blijkt volgens haar uit de cijfers dat sinds 2015 maar 44% van de opgeleverde woningen appartementen zijn.

De overige 56% van de nieuwbouw betreft rijtjeshuizen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen.

Deze eengezinswoningen zijn niet alleen in de meerderheid, ze worden ook steeds groter.

Dit alles staat in contrast met de afnemende grootte van Nederlandse huishoudens. Het bouwen van grote eengezinswoningen lijkt een vooruitzicht op toekomstige woningsplitsingen, wat volgens Buijs neerkomt op een verspilling van middelen en een garantie voor toekomstige bouwactiviteiten.

Oplossing in appartementenbouw

Volgens Buijs is de oplossing voor dit ruimtelijke en economische vraagstuk het intensiveren van de bouw van appartementen, zo schrijft ze op LinkedIn.

Deze vorm van wonen is al populair in zowel grote steden als kleinere gemeenten en kan effectief inspelen op de behoeften van kleinere huishoudens. De focus in de Nederlandse woningbouw zou moeten liggen op het ontwikkelen van meer appartementen die beter aansluiten bij de actuele behoeften van de bevolking.

Dit zal niet alleen een efficiënter gebruik van ruimte bevorderen maar ook toekomstige economische verspilling voorkomen.

Madeline Buijs benadrukt dat dit zonder aanpassingen in het beleid kan worden gerealiseerd, gezien de bestaande vraag naar appartementen in alle delen van het land.