Pararius: aanbod huurwoningen zit wel in de knel – Minister De Jonge en Kadaster baseren zich maar op deel van 2023

Speelgoedwoning

Woning Foto: JT_Ryan / Pixabay

  • Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en recente Kadasterdata suggereren dat de strengere huurregels niet hebben geleid tot een massale verkoop van huurwoningen.
  • Dit is echter maar een beperkt beeld, dat de werkelijke ontwikkelingen geen recht aandoet, zo stelt Jasper de Groot van Pararius.
  • De peildatum waarop de partijen zich baseren ligt immers in oktober, dus driekwart van 2023 wordt vergeleken met het gehele voorgaande jaar.
  • Later wordt het werkelijke effect van de maatregelen op de huurmarkt pas zichtbaar.

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en recente Kadasterdata suggereren dat de strengere huurregels niet hebben geleid tot een massale verkoop van huurwoningen door beleggers. Dit contrasteert echter met de observaties van Pararius, waar Jasper de Groot, directeur van dit woonplatform, een ander beeld schetst.

Volgens Pararius is er sprake van een drastische afname in het aantal beschikbare huurwoningen, waarbij een significant deel van het huuraanbod naar de koopmarkt verschuift. Dit heeft geleid tot een enorme stijging in de vraag naar huurwoningen in de vrije sector, terwijl de huurprijzen van het resterende aanbod blijven stijgen.

De Groot wijst in een bericht op LinkedIn ook op een mogelijke daling in de mutatiegraad, wat betekent dat huurders langer in hun huidige woning blijven vanwege een gebrek aan betere of betaalbare alternatieven, wat het aanbod verder beperkt.

Aanwas/afname huuraanbod

Aanwas/afname huuraanbod, data: Kadaster, grafiek: Pararius

Uit de huurmonitor van Pararius van begin dit jaar blijkt ook dat het aanbod minder wordt; het aantal woningen die vrijkomen voor nieuwe huurders in Nederland neemt gestaag af.

De Groot wordt in zijn observaties ook gesteund door recente bevindingen van vastgoedadviseur Colliers, die eenzelfde analyse maakten.

Kadasterdata: investeerders minder actief

De Kadasterdata bevestigt dat investeerders in 2023 minder actief zijn op de woningmarkt. Er is een daling in zowel de verkoop als aankoop van woningen door investeerders, waarbij zij netto meer verkochten dan aankochten. Interessant is dat een groter deel van de verkochte woningen door investeerders naar koopstarters ging, en 75% van deze verkopen viel onder de NHG-grens. Ondanks deze daling in activiteit, is het aandeel van de woningvoorraad in handen van investeerders licht gestegen, met name bij de grote investeerders.

De Groot benadrukt de complexiteit van de situatie door aan te geven dat de impact van de nieuwe maatregelen pas volledig zichtbaar zal worden na de peildatum van het CBS op 1 oktober 2023.

Dit leidt nu tot totaal verschillende interpretaties, waar minister De Jonge kan stellen nog geen effect te zien, maar anderszins ook duidelijk wordt dat er wel degelijk iets aan de hand is.

Hoewel de overheid met deze maatregelen de huurprijzen hoopte te drukken, blijken deze in de praktijk alleen maar te stijgen. De vraag neemt harder toe dan het aanbod, deels door de afnemende investeerdersactiviteit en de mogelijke gevolgen van de Wet Betaalbare Huur.

Wat zien we in de huurmarkt?

De Nederlandse huurmarkt staat voor grote uitdagingen. De afname van het huuraanbod, gecombineerd met stijgende huurprijzen en een toegenomen vraag, legt druk op zowel huurders als investeerders.

De effecten van de nieuwe huurregels en de Wet Betaalbare Huur blijven een punt van zorg en discussie. Terwijl de overheid en beleidsmakers zoeken naar oplossingen om de woningmarkt toegankelijker te maken, is het duidelijk dat de balans tussen vraag en aanbod zorgvuldig moet worden beheerd om verdere escalatie van de problematiek te voorkomen.