Particuliere vastgoedbelegger ziet rendement verdampen, zo concluderen ambtenaren van Financiën

Foto: CNS

  • Door een reeks overheidsmaatregelen is het voor particuliere beleggers minder aantrekkelijk geworden om in huurwoningen te investeren.
  • Het rendement op huurwoningen neemt af door de combinatie van stijgende rente, verhoogde overdrachtsbelasting en vermogensrendementsheffing.
  • Ondermeer Vastgoed Belang en de Raad van State uitten eerder ook al zorgen over de effectiviteit van het beleid en de gevolgen voor het huuraanbod.

Particuliere beleggers in huurwoningen in de geliberaliseerde huursector hebben weliswaar een tijd geprofiteerd van stijgende huizenprijzen en lage financieringskosten, maar door een aantal maatregelen zien zij hun rendement nu verdampen. Dat signaleren ambtenaren van het ministerie van Financiën in economenvakblad ESB, na een analyse van de huurmarkt.

Ambtenaren hebben 5.500 woningen van particuliere eigenaren geanalyseerd en concluderen dat hun rendementen afnemen door hogere hypotheekrentes en zwaardere fiscale heffingen. Dit leidt tot een daling van het mediane nettorendement van 8,4% naar 4% per jaar voor bestaande verhuurders, en van 8,1% naar 2,4% voor nieuwe verhuurders.

In het nieuwe scenario behaalt zo slechts 26% van de zittende verhuurders een rendement boven de standaard rendementseis, en voor nieuwe verhuurders daalt dit naar slechts 9%.

Maatregelen zouden huurmarkt betaalbaarder moeten maken

Als reactie op de krapte op de woningmarkt en stijgende huurprijzen, heeft het kabinet-Rutte IV naast bouwbeleid, prijsregulering geïntroduceerd in het middensegment van de huurmarkt. Het wetsvoorstel Betaalbare huur reguleert huurwoningen tot 187 punten volgens het Woningwaarderingsstelsel (WWS), met aanpassingen in het puntensysteem voor energielabels en een toeslag voor nieuwbouwwoningen.

Het wetsvoorstel maakt huurregulering verplicht en actief handhaafbaar. Bij overschrijding van de maximaal toegestane huurprijs kan een huurder naar de Huurcommissie of rechter stappen, hoewel dit in de praktijk zelden gebeurt.

Voor elke investering kan de uitkomst anders zijn, dus er blijven voor individuele investeerders altijd mogelijkheden. Echter; de combinatie van beleidsmaatregelen en gestegen rente beïnvloedt wel deglijk in algemene zin de vastgoedbelegger negatief, vooral nieuwe verhuurders, zoals ook wordt bevestigd door de Raad van State.

Vastgoed Belang, de belangenvereniging voor particuliere vastgoedverhuurders, heeft opgeroepen tot een heroverweging van het huidige huurmarktbeleid. De Raad van State zette duidelijke vraagtekens bij de effectiviteit van de voorgestelde wetgeving, en vraagt zich af of deze niet juist leidt tot een tekort aan betaalbare huurwoningen.