Particuliere vastgoedbeleggers aarzelend over verduurzaming – tweederde investeert niet

Isolatie

Isolatie Foto: AKuptsova / Pixabay

  1. 65% van de particuliere vastgoedbeleggers investeert niet in verduurzaming.
  2. Belangrijkste bezwaar: kosten wegen niet op tegen baten.
  3. Ook klimaatrisico’s worden verdeeld bezien onder beleggers.

Uit recent onderzoek door Handelsbanken in samenwerking met onderzoeksbureau Kantar Nederland blijkt dat veel particuliere vastgoedbeleggers de kosten van het verduurzamen van hun panden niet vinden opwegen tegen de baten.

Financial Investigator schrijft hier over dat van de 776 ondervraagde vastgoedbeleggers is bijna tweederde (65%) niet van plan te investeren in het verbeteren van het energielabel van hun panden.

De bereidheid om te investeren is groter naarmate het energielabel lager is; zo is 28% van de beleggers met een pand met energielabel B bereid te investeren, tegenover 38% van de beleggers met panden met energielabel C.

Financiële bezwaren en verkoopplannen

Hoewel financiering voor de meeste vastgoedbeleggers geen probleem vormt, beschouwt ongeveer de helft van de beleggers met energielabels C-G de kosten van verduurzaming als te hoog.

Bovendien wil ruim een kwart van hen niet investeren vanwege plannen om hun pand(en) te verkopen.

Wery Hegge, regiodirecteur van Handelsbanken Nederland, benadrukt het belang van verduurzaming, er speelt volgens hem “op langere termijn de verkoopbaarheid en zeker ook de financierbaarheid van een pand een rol. Vanuit banken worden immers steeds meer voorwaarden gesteld aan het energielabel als er een (her)financiering gevraagd wordt.”

Bijna de helft (46%) van de particuliere vastgoedbeleggers ziet klimaatrisico’s zoals overstromingen of funderingsschade voor hun vastgoedbeleggingen.

Dit geldt vooral voor beleggers met vastgoed in Zeeland of in het buitenland. In Gelderland zien vastgoedbeleggers dergelijke risico’s het minst vaak. Een bijna even grote groep (43%) ziet geen enkel klimaatrisico, terwijl de resterende 11% er geen kennis van heeft of het niet wil weten.