Particuliere vastgoedbeleggers starten massaclaim tegen overheid vanwege huurregels 

Foto: Fons Heijnsbroek

  • Nieuwe huurregels: Door recent ingevoerde regels kunnen huren omlaag gaan, wat leidt tot potentiële inkomstenverlies voor vastgoedbeleggers.
  • Massaclaim tegen de Staat: Particuliere huizenbeleggers, vertegenwoordigd door Stichting Fair Huur voor Verhuurders, zijn een juridische strijd begonnen tegen de Nederlandse staat. Ze claimen dat de nieuwe huurregels in strijd zijn met het eigendomsrecht.
  • Financiële Impact: Door de nieuwe regels kunnen veel verhuurders aanzienlijke inkomstenverliezen lijden, met sommige verliezen die oplopen tot honderden euro’s per maand per woning. De geschatte totale schade wordt geëvalueerd in de ‘miljarden euro’s’.

Particuliere vastgoedbeleggers zijn een massaclaim gestart tegen de Nederlandse staat, zo schrijft het Financieele Dagblad. De Stichting Fair Huur voor verhuurders verzet zich tegen vorig jaar ingevoerde regels, waardoor de huren van veel woningen worden verlaagd. Volgens de vastgoedbeleggers is dat kabinetsbeleid in strijd met het eigendomsrecht. Zij willen hun schade verhalen op de overheid, blijkt uit een dagvaarding.

Het is een principiële zaak, zegt de Amsterdamse vastgoedbelegger en voorzitter van de stichting Toon Mans. Volgens hem komt Fair Huur op voor zeker vierhonderd particuliere beleggers die samen minstens 10.000 huizen verhuren. Veel van hen gaan er tot honderden euro’s per maand op achteruit door de huurregels. De stichting schat de totale schade daarmee op ‘miljarden euro’s’.

Groeiend verzet

De regels zijn een ernstige inbreuk op het eigendomsrecht in het Europees verdrag en er zit een discriminatiefactor in voor beleggers, zegt Mans, die zelf belegger is van ongeveer 120 Amsterdamse huurwoningen. Volgens hem treffen de regels een kleine groep beleggers disproportioneel hard. We moeten nu onze hakken in het zand zetten.

Volgens het FD symboliseert de massaclaim de groeiende weerstand van huizenbeleggers tegen het overheidsbeleid dat is gericht op betaalbare huren.

Ook de zogeheten WOZ-cap waarover de claim gaat, beperkt beleggers. Verhuurders mogen sinds mei vorig jaar de WOZ-woningwaarde voor maximaal 33% meetellen in de berekening voor het aantal punten van een huurwoning. Dat puntenaantal bepaalt of een huis in de sociale sector belandt met beknotte huren, of in de vrije sector met markthuren.

Door de WOZ-cap zullen de huren van bijna 15.000 vrijesectorwoningen terugvallen in de gereguleerde sector als de huurder wisselt, berekende ABF Research in 2019.

Jarenlange Zaak

Fair Huur start nu een zaak op basis van massaclaimwet Wamca, schrijft het Financieele Dagblad. Als de rechter beleggers gelijk geeft, wordt daarna pas de volledige schadevergoeding duidelijk. De zaak kan jaren duren.

Het zal interessant zijn om te zien hoe deze zaak zich ontwikkelt en welke gevolgen dit kan hebben voor de huurmarkt en particuliere vastgoedbeleggers in Nederland. De komende jaren zullen meer duidelijkheid verschaffen over de uitkomst van deze juridische strijd.