Pas op bij onvolledige voorlichting bij financiering – hypotheekfraude door particuliere verhuurders is zeker niet zonder risico’s

Foto: CNS

  • Particuliere verhuurders zoeken soms willens en wetens de grens op bij het doen van aanvragen voor financiering.
  • Dat is zeker niet zonder risico, ook niet als aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan.
  • De kans is groot dat de hypotheekschuld direct opeisbaar is, en er zijn mogelijk ook strafrechtelijke gevolgen.
  • Zit je met een ‘foute’ hypotheek? Zet deze netjes om naar een verhuurhypotheek.

Niet zelden komt het voor dat particuliere verhuurders in de verleiding komen de verstrekker van financiering voor een woning opzettelijk onjuist of onvolledig in te lichten.

Dit is hypotheekfraude en daar kleven uiteraard risico’s aan. Het kan dan bijvoorbeeld ook gaan om het voordoen alsof het om een eigenwoning hypotheek gaat.

Onjuist of onvolledig inlichten van een financieringsinstelling kan vergaande gevolgen hebben en mensen staan hier soms te weinig bij stil. Beginnende verhuurders, die op zoek zijn naar hun eerste beleggingspand, kunnen soms ook uit onwetendheid de verkeerde weg bewandelen.

Onder sommige particuliere verhuurders heerst daarbij ook het idee dat het niet zo’n vaart zal lopen met problemen. Toch zagen we onlangs nog het verhaal van een vrouw die – ter goeder trouw – een aantal kamers in de eigen woning in Arnhem verhuurde, maar daarbij in de problemen kwam. In de hypotheekovereenkomst met Obvion stond immers dat verhuur zonder expliciete schriftelijke toestemming niet is toegestaan. De resterende hypotheekschuld – ongeveer tweeëneenhalve ton – moest daarop binnen drie maanden worden opgehoest. Geen klein bier voor een gemiddelde particuliere verhuurder.

De risico’s van een ‘foute’ hypotheek

Bij het verkeerd voorlichten van de geldverstrekker kunnen problemen zich snel opstapelen. 

Allereerst zijn er nog de strafrechtelijke gevolgen. Bij hypotheekfraude maak je je al snel schuldig aan valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen. Toch moet je het wel erg ver hebben laten komen voordat het Openbaar Ministerie besluit tot vervolging over te gaan. Hoewel je als verhuurder niet snel in een strafrechtelijke situatie terechtkomt, blijft het strikt genomen een strafbare activiteit.

Wanneer de fraude aan het licht komt, is de kans groot dat het volledige geleende bedrag meteen moet worden terugbetaald, zoals het stel in Arnhem in het eerder genoemde voorbeeld. 

Dit houdt in dat je het bedrag in één keer moet aflossen, wat waarschijnlijk resulteert in de verkoop van de woning. Vaak is er een huurder in het pand die logischerwijs niet geïnteresseerd is in jouw problemen, wat de verkoop bemoeilijkt. Dit zien we ook in het nieuwsbericht over de kamerverhuur in Arnhem; “Anders dan bij hospitaverhuur, genieten de huurders in dit geval volledige huurbescherming”. Daarmee is de woningwaarde natuurlijk aanzienlijk lager.

Daarnaast word je opgenomen in het Interne Verwijzingsregister en het Externe Verwijzingsregister. Dit betekent dat je voor de komende (maximaal) acht jaar geen financiering kunt krijgen, omdat alle financiële instellingen toegang hebben tot deze registers.

Verzekeraars zullen ook terughoudend zijn om een fraudeur te verzekeren. De kans op een afwijzing is groot, of je krijgt te maken met een aanzienlijk hogere premie, mocht je geluk hebben. Bovendien kan het afsluiten van een bankrekening ook onmogelijk blijken te zijn.

Risico’s bij fout voorlichten over de hypotheek zijn reeël

Natuurlijk kan het regelmatig voorkomen dat de soep bij hypotheekfraude niet zo heet wordt gegeten, maar de risico’s zijn zeker niet te verwaarlozen. Verhuurders die in de problemen komen zijn zeker geen uitzondering, wat de intentie bij de fraude ook is geweest.

Ook in een Facebookgroep met vastgoedinvesteerders geven leden aan dat ze door schade en schande wijs zijn geworden. “Op de zwarte lijst voor 10 jaar! En ik had maar twee weken de tijd om mijn hypotheek volledig terug te betalen…”, zo laat een lid van de groep weten.

Fraude kan, zoals bij de verhuurder in Arnhem, zonder kwade bedoelingen ontstaan, maar er zijn ook particulieren die willens en wetens de grens opzoeken. “Er zijn genoeg avonturiers die bij vijf verschillende hypotheekverstrekkers beweren hun ‘eerste huis’ te hebben gekocht”, overweegt hetzelfde lid van de Facebookgroep.

Martin Kuperus van Medior Financieel Advies geeft aan dat hij ‘wekelijks’ mensen “hun box 1 woning” zonder toestemming ziet verhuren. “Nu zit ik meer dan 20 jaar in de hypotheekwereld, en vrij regelmatig zie ik nu de acties van banken. Veel dossiers langs veiligheidszaken. Weinig mensen overigens richting de frauderegisters! Wel regelmatig een hypotheek opeisbaar”.

Zijn advies is een foute hyptoheek netjes om te zetten naar naar verhuurhypotheek met korte rente. “Die [rente] gaat echt omlaag de komende periode!”, denkt Kuperus. “Je gaat er echt gezeik van krijgen. Banken zitten er al meer boven op”, waarschuwt hij.

“Ik maak echt maandelijks mee dat een klant belt die z’n woning “stiekem” heeft verhuurd en dat hij of zij een brief heeft gehad.”


Er in Arnhem? Het verhurende stel overweegt nog in hoger beroep te gaan, een laatste strohalm om op de korte termijn te voorkomen dat ze hun woning moeten verlaten. “Maar we zijn uitgeput. We hebben de afgelopen jaren zoveel mensen aan een woonruimte geholpen; deze behandeling hebben we absoluut niet verdiend.”

Ook met goede bedoelingen kunnen de soms grote gevolgen dus zeker niet altijd ontlopen worden.