Pragmatisme in het hoofdlijnenakkoord: concrete stappen voor de woningmarkt

Een stel in een woning

Een stel in een woning Foto: CNS

  • Het hoofdlijnenakkoord toont concrete en pragmatische stappen voor de woningmarkt.
  • Ondersteuning van de ‘regiewet’ en terugdraaien van de beperkingen op de vrije huurmarkt.
  • Focus op zowel binnenstedelijk als buitenstedelijk bouwen, met financiĆ«le prikkels en beleidsaanpassingen.

Say what you want, maar de paragraaf over wonen is in het onlangs gepresenteerde ‘hoofdlijnenakkoord’ relatief lang. Dat ziet ook Ed Groot, econoom en voormalig Tweede Kamerlid voor de PvdA, in een kort betoog in het Financieele Dagblad.

In het akkoord zien we steun voor de ‘regiewet’ van Hugo de Jonge. Dit stelt het rijk in staat om provincies te dwingen meer bouwlocaties aan te wijzen en verkort bezwaarprocedures van omwonenden. Dit versnelt de woningbouw aanzienlijk.

De beperkingen op de vrije huurmarkt worden teruggedraaid om de bouw van private huurwoningen weer financieel aantrekkelijk te maken, zo voorziet Groot.

Het akkoord breidt de focus uit naar grootschalige buitenstedelijke bouwlocaties en voorziet miljarden voor infrastructuur. Ook worden recreatiewoningen permanent bewoonbaar en mogen er meer woningen op eigen erf worden gebouwd.

Beleidsmaatregelen en uitdagingen

Het akkoord neemt het plan voor een planbatenheffing op bouwgrond over, mits de opbrengsten naar woningbouw gaan.

Echter, vage afspraken met woningcorporaties blijven een zwak punt. Eerdere doelstellingen werden niet gehaald, wat een herziening van toezichtregels vereist.

Het doel van 100.000 woningen per jaar lijkt haalbaar als bureaucratische belemmeringen worden aangepakt. Dit zou de nieuwe regering steun van jonge woningzoekenden opleveren.