Prijzen koopwoningen in januari bijna 2 procent hoger dan jaar eerder – nieuwe piek al weer bijna in zicht

Speelgoedhuizen

Speelgoedhuizen Foto: anarosadebastiani / Pixabay

  1. In januari 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen in Nederland gemiddeld 1,8% hoger dan in januari 2023.
  2. Na een periode van daling bereikten de prijzen in juli 2022 een piek, om vervolgens te dalen, sinds juni 2023 is er echter weer een stijgende lijn zichtbaar.
  3. Het Kadaster registreerde in januari 14.452 woningtransacties, wat ruim 10% meer is dan het jaar ervoor.

De woningmarkt in Nederland heeft in januari 2024 tekenen van herstel getoond, met een opmerkelijke stijging in de prijzen van bestaande koopwoningen.

Deze stijging van vastgoedprijzen markeert een belangrijk moment voor de sector, die na een periode van onzekerheid, nu tekenen van stabilisatie en groei laat zien.

Volgens de meest recente gegevens van het CBS en het Kadaster, is de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in januari 2024 met 1,8% gestegen ten opzichte van januari 2023. Deze opwaartse trend wordt verder bevestigd door een maand-op-maand stijging van 1,2% vergeleken met december 2023. Deze cijfers suggereren een voortzetting van het herstel van de woningmarkt, dat sinds juni 2023 zichtbaar is na de prijspiek in juli 2022.

Vanaf het rapportagejaar januari 2024 is het referentiejaar van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) gewijzigd van 2015 naar 2020. (bron: CBS, Kadaster)

De woningmarkt lijkt zich te stabiliseren, met een hernieuwd vertrouwen van kopers en investeerders. De lichte maar gestage groei van de prijzen duidt op een gezonde vraag en aanbod verhouding. Het is belangrijk op te merken dat, hoewel de gemiddelde transactieprijs een indicatie geeft van de marktactiviteit, de prijsindex van het CBS en het Kadaster, die rekening houdt met kwaliteitsverschillen tussen woningen, een accurater beeld schetst van de werkelijke prijsontwikkelingen.

Toename in woningtransacties

Een ander positief teken voor de markt is de toename in het aantal woningtransacties. In januari 2024 werden er 14.452 transacties geregistreerd, een stijging van meer dan 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Deze toename wijst op een groeiende activiteit op de woningmarkt, wat een gezonde economische indicator is.

De Nederlandse woningmarkt toont tekenen van herstel en groei, met een positieve prijsontwikkeling en een toename in het aantal transacties.

Deze trends duiden op een stabiliserende markt, die zich aanpast aan de veranderende economische omstandigheden en de behoeften van kopers en verkopers.