Prijzen koopwoningen in maart ruim 5 procent hoger – toename in transacties

Collage van man met richtingspijl

Trend Foto: CNS

  • De prijzen van bestaande koopwoningen waren volgens het Kadaster in maart 2024 gemiddeld 5,4% hoger dan in maart 2023.
  • Ondanks een eerdere daling na een piek in juli 2022, tonen de prijzen sinds juni 2023 een opwaartse trend.
  • In maart 2024 werden 16.179 woningtransacties geregistreerd, bijna 5% meer dan het jaar ervoor.

In maart 2024 heeft de Nederlandse huizenmarkt een opmerkelijke groei laten zien, zowel in termen van prijzen als van het aantal transacties.

Deze ontwikkeling kan deels worden toegeschreven aan een algemene verbetering van de economische omstandigheden en aan een toegenomen vraag naar woningen.

Volgens het nieuwste rapport van het Kadaster en het CBS, stegen de prijzen van bestaande koopwoningen in maart 2024 met 0,7% ten opzichte van februari 2024, en waren ze 5,4% hoger dan een jaar eerder in maart 2023.

Hoewel de prijzen in maart 0,2% lager lagen dan de piek in juli 2022, ligt de trend sinds juni 2023 overwegend naar boven.

Ook toename in woningtransacties

De prijsindex, die wordt gebruikt om deze ontwikkelingen bij te houden, houdt rekening met kwaliteitsverschillen tussen woningen, wat een meer nauwkeurige weergave biedt dan alleen naar transactieprijzen te kijken. Deze methodiek helpt fluctuaties in de markt beter te begrijpen en te analyseren.

Het aantal geregistreerde woningtransacties toonde eveneens een sterke groei. In maart 2024 registreerde het Kadaster 16.179 transacties, wat bijna een toename van 5% is ten opzichte van het jaar daarvoor.

In de eerste drie maanden van het jaar wisselden in totaal 44.441 woningen van eigenaar, bijna 10% meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.