Prijzen koopwoningen naar nieuwe piek

Een nieuwe piek in huizenprijzen

Een nieuwe piek in huizenprijzen Foto: CBS

  • In april 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 7,5 procent hoger dan in april 2023.
  • Ten opzichte van maart 2024 stegen de prijzen met 1,0 procent.
  • De prijsindex van koopwoningen is zo weer gestegen boven het niveau van de piek in juli 2022.

In april 2024 bereikten de prijzen van bestaande koopwoningen in Nederland een nieuwe piek.

De prijzen lagen gemiddeld 7,5 procent hoger dan in april 2023 en stegen met 1,0 procent ten opzichte van maart 2024. Deze cijfers zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen, zoals berekend door het CBS en het Kadaster.

De prijsindex van koopwoningen bereikte in juli 2022 een eerdere piek, waarna een periode van dalingen volgde. Vanaf juni 2023 begonnen de prijzen weer te stijgen, en in april 2024 zijn de prijzen voor het eerst hoger dan de vorige piek in juli 2022.

Vergelijking met vorige jaren

De prijzen van koopwoningen hebben de afgelopen jaren aanzienlijke fluctuaties gekend. In 2021 en 2022 waren er grote prijsstijgingen, met een piek van 20,9 procent in januari 2022 vergeleken met een jaar eerder.

Na deze periode van snelle prijsstijgingen begonnen de prijzen te dalen in de loop van 2022 en 2023. Vanaf eind 2023 werd weer een stijgende lijn ingezet, culminerend in de nieuwe piek in april 2024.

Het Kadaster registreerde in april 2024 een totaal van 15.689 woningtransacties, een toename van ruim 22 procent ten opzichte van een jaar eerder. In de eerste vier maanden van 2024 zijn 60.130 woningen verkocht, bijna 13 procent meer dan dezelfde periode in 2023.

Prijsindex bestaande koopwoningen

bron: CBS

Gemiddelde transactieprijzen en index

In april 2024 was de gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning 435.984 euro. Het is belangrijk op te merken dat voor het bepalen van de prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen de prijsindex wordt gebruikt en niet de transactieprijs.

De prijsindex houdt rekening met kwaliteitsverschillen tussen koopwoningen, terwijl de gemiddelde transactieprijs dat niet doet.

De recente prijsstijgingen hebben ertoe geleid dat de prijsindex van koopwoningen in april 2024 op 133,9 staat (2020=100). Deze nieuwe piek weerspiegelt de sterke vraag naar koopwoningen en de beperkte beschikbaarheid, wat heeft bijgedragen aan de stijgende prijzen op de Nederlandse woningmarkt.