Rabobank: Aandacht voor vrijehuursector cruciaal

Foto: Docusign

  • De Rabobank analyseert verkiezingsprogramma’s en benadrukt dat de nadruk ligt op het vergroten van betaalbare huurwoningen, terwijl de vrijehuursector minder aandacht krijgt, ondanks zijn belangrijke rol op de woningmarkt.
  • Politieke partijen willen het aanbod van betaalbare huurwoningen vergroten via woningcorporaties en regulering van de middenhuur. Sommige partijen pleiten zelfs voor regulering van alle woninghuren.
  • Er zijn voorstellen om de invloed van woningwaarde op maximale huur te beperken en de maximale huurstijging te limiteren in vergelijking met de huidige toegestane niveaus. Deze plannen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor vastgoedverhuurders in verschillende regio’s.

Een analyse van de verkiezingsprogramma’s door de Rabobank toont aan dat de focus in de plannen voor de huursector voornamelijk gericht is op het vergroten van het aantal betaalbare huurwoningen.

Er lijkt echter minder aandacht te zijn voor het verbeteren van de vrijehuursector, terwijl deze sector een belangrijke rol speelt op de woningmarkt. Deze sector voorziet in de behoeften van huishoudens die niet in aanmerking komen voor sociale huurwoningen, niet willen kopen, of snel een huurwoning nodig hebben.

De verkiezingsprogramma’s van politieke partijen streven naar een toename van betaalbare huurwoningen via twee wegen. Het eerste richt zich op woningcorporaties en beoogt hen meer mogelijkheden te bieden om huizen in het middensegment te verhuren. Dit betreft huurwoningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens (808,06 euro in 2023) die niet onder de regels voor sociale huurwoningen vallen, zodat ze ook beschikbaar zijn voor middeninkomens.

Het tweede richting beoogt regulering van de huren in het middenhuursegment, met enkele partijen die pleiten voor regulering van alle woninghuren.

Bovendien willen sommige partijen de invloed van de woningwaarde op de maximaal toegestane huur beperken, met als gevolg dat in regio’s met hoge woningprijzen minder extra huur in rekening gebracht mag worden dan in goedkopere regio’s. Enkele partijen streven ook naar beperking van de maximale huurstijging ten opzichte van de huidige toegestane niveaus.

BBB verzet zich tegen recente aanpassingen in de vermogensbelasting die beleggers met huurpanden hard kunnen treffen, zo constateerde Business Insider onlangs wel.