Rapport: Nederlandse woningbeleggingsvolumes meer dan 3x zo laag geworden

Speelhuis

Speelhuis Foto: CNS

  • De Nederlandse woningbeleggingsmarkt ziet een significante afname in investeringsvolumes; meer dan drie keer zo laag vergeleken met de piekjaren.
  • Een mix van financieringsonzekerheid, uitgestelde regelgeving, hoge overdrachtsbelasting, en bouwgerelateerde uitdagingen beïnvloedt de markt.
  • Traditionele investeringsstrategieën worden uitgedaagd, wat leidt tot een verschuiving van focus naar buitenlandse markten en andere beleggingsproducten.

Internationaal vastgoedadviseur Savills heeft een rapport uitgebracht dat de Nederlandse ‘Beds’ sector (Woningen en Hotels) onder de loep neemt.

Het rapport biedt een grondige analyse van diverse factoren die momenteel de dynamiek van deze markt beïnvloeden, te midden van een periode waarin de vraag naar huurwoningen toeneemt als gevolg van bevolkingsgroei en een stijging in het aantal huishoudens.

Desondanks wordt de markt gekenmerkt door een aanzienlijke daling in woningbeleggingsvolumes, die meer dan drievoudig is afgenomen ten opzichte van de recordjaren 2018 tot 2020. Deze daling wijst op een significante verandering in de marktdynamiek en stelt huidige investeringsstrategieën voor grote uitdagingen.

Factoren die bijdragen aan de daling

De analyse van Savills identificeert meerdere factoren die bijdragen aan de teruggang in beleggingsvolumes. De terughoudendheid van banken, aangedreven door toenemende duurzaamheidseisen en onzekere financieringsmarkten, speelt een belangrijke rol. Daarnaast creëren uitgestelde regelgeving en de onduidelijkheid over toekomstige maatregelen een sfeer van onzekerheid onder investeerders.

Verder hebben de extreme hoogte van de overdrachtsbelasting, hoge bouwkosten, en de impact van beperkte stroomcapaciteit en stikstofproblematiek op nieuwbouwprojecten een negatief effect op de haalbaarheid en aantrekkelijkheid van investeringen in de sector. Ook de kloof in marktwaardering tussen duurzame en niet-duurzame voorraad draagt bij aan de problematiek, waarbij de verwachtingen van kopers en verkopers ver uit elkaar liggen.

Focus van beleggers gaat naar alternatieve markten

Bas Wilberts, Head of Residential & Hotel Investment bij Savills Nederland, benadrukt de impact van de daling in beleggingsvolumes op het gedrag van investeerders. De afname in aantrekkelijke beleggingsstrategieën, voornamelijk voor die afhankelijk van financiering, heeft geleid tot een tijdelijke terugtrekking uit de woningbeleggingsmarkt.

Deze gedragsverandering signaleert een afwijking van de competitieve kopersmarkt van de voorgaande jaren en kan duiden op een naderende marktcorrectie.

De combinatie van deze factoren resulteert in een ‘giftige cocktail‘ die de focus van beleggers verlegt naar alternatieve markten en beleggingsproducten. Dit onderstreept de noodzaak voor een heroverweging van investeringsstrategieën binnen de Nederlandse ‘Beds’ sector.