Zonder ‘koop breekt geen huur’-regel komt er een jaarproductie aan woonruimte bij

Jonge vrouw in haar kamer

Jonge vrouw in kamer Foto: CNS

  • Uit het ING Woonbericht blijkt dat de bereidheid onder huiseigenaren om een kamer of deel van hun woning te verhuren toeneemt.
  • De daadwerkelijke uitvoering wordt belemmerd door strikte huurbeschermingsregels.
  • Volgens de bank zou het aanbod aangevuld kunnen worden met bijna 80.000 nieuwe woonruimten voor mensen die net op zichzelf gaan wonen.
  • En kleine wetswijziging zou het volgens de manager wonen bij ING al mogelijk maken dat iedereen met een eigen woning en ruimte over, een verhuurder wordt.
  • Lees ook: De risico’s van verhuur op ‘verkeerde’ hypotheek: stel uit Arnhem raakt huis kwijt

Er is duidelijk een match tussen mensen die wel een kamer willen huren en mensen die een kamer zouden willen verhuren. Echter, ondanks dat een derde van de huiseigenaren openstaat voor het verhuren van een kamer, weerhouden rigide huurvoorschriften hen ervan dit daadwerkelijk te realiseren.

Het meest recente Woonbericht van ING wijst op een ruim draagvlak onder de Nederlandse bevolking voor kamerverhuur als een strategie om het nijpende tekort op de woningmarkt aan te pakken.

Met een opmerkelijke stijging in de bereidheid om een kamer of etage te verhuren, lijkt de oplossing voor de woningkrapte deels binnen handbereik. Echter, de realisatie van deze potentieel beschikbare woonruimtes stuit op de barrières van de huidige huurbeschermingswetgeving.

Draagvlak groeit, actie blijft uit

Meer dan de helft van de ondervraagden erkent de waarde van kamerverhuur in de strijd tegen woningtekort. Interessant is de verdubbeling van huiseigenaren die bereid zijn een deel van hun woning te verhuren sinds 2018. Dit optimisme vertaalt zich echter niet direct in actie, grotendeels door vrees voor de impact op woningwaarde en complexe regelgeving rondom huurdersrechten.

Hoewel huurbescherming essentieel is voor de zekerheid van huurders, blijkt uit het Woonbericht dat de strikte regels een afschrikwekkende werking hebben op potentiële verhuurders. De behoefte aan meer flexibiliteit, bijvoorbeeld bij de verkoop van de woning, is duidelijk. Veel huiseigenaren en hypotheekverstrekkers zijn terughoudend, wat wijst op een noodzaak voor evenwichtige aanpassingen in de wetgeving.

Bijna 80.000 extra woonruimtes

De bevindingen van het ING Woonbericht roepen op tot een heroverweging van de huidige regelgeving omtrent kamerverhuur en huurbescherming.

“Zelfs als maar 2% dit echt zou gaan doen staat dit gelijk aan bijna 80.000 extra woonruimtes. Dat is te vergelijken met een jaar bouwproductie”, zegt Wim Flikweert, Manager Wonen bij ING Nederland.

Door het balanceren van de rechten en behoeften van zowel huurders als verhuurders, samen met het verkennen van innovatieve woonoplossingen zoals seniorencomplexen, kunnen we gezamenlijk werken aan het verlichten van de woningnood. Het is tijd voor actie, met beleid en creativiteit als leidende principes.

Kleine aanpassing wetgeving kan al helpen

Volgens Flikweert zou een kleine wijziging in de huidige wetgeving al kunnen leiden tot het beschikbaar komen van meer woonruimtes, zo zegt hij tegenover De Telegraaf. “Het zou een goede ontwikkeling zijn als er nieuwe regels komen die het mogelijk maken een deel van je huis te verhuren, met de mogelijkheid om de huur te beëindigen bij de verkoop van de woning, mits een opzegtermijn in acht wordt genomen.”

Op dit moment is het voor verhuurders wel mogelijk om een huurovereenkomst te beëindigen wegens ‘dringend eigen gebruik’, echter; de verkoop van een woning valt hier niet onder.

In een reactie merkt woordvoerder Mathijs ten Broeke van de Woonbond op dat rechters nu al vaak geneigd zijn de verhuurder tegemoet te komen in gevallen van hospita-contracten.

“Wanneer een hospita haar woning wil verkopen, heeft de rechter tot nu toe altijd besloten het huurcontract te ontbinden,” aldus Ten Broeke tegenover De Telegraaf. De organisatie is geen voorstander van het versoepelen van de huurbescherming. “Het is positief als er meer woonruimtes beschikbaar komen, maar dit mag niet ten koste gaan van de huurbescherming.”