Rentebeleid ECB: Snelle verdere verlagingen lijken onwaarschijnlijk – bestuurder waarschuwt voor hardnekkige inflatie

Gebouw van de ECB

Gebouw van de ECB Foto: nikon89 / Pixabay

  • De ECB heeft in juni voor het eerst sinds 2019 de rente verlaagd door dalende inflatie in het eurogebied.
  • Bestuurder Robert Holzmann waarschuwt nu voor overhaaste renteverlagingen en benadrukt de hardnekkigheid van inflatie.
  • Geopolitieke spanningen dragen bij aan de onzekerheid over toekomstige inflatie en het monetaire beleid van de ECB.

Begin juni heeft de Europese Centrale Bank (ECB) een renteverlaging doorgevoerd, de eerste sinds 2019. Deze beslissing werd genomen tegen de achtergrond van een aanzienlijk dalende inflatie in het eurogebied. De verwachting was dat deze verlaging economische groei zou stimuleren door lenen goedkoper te maken.

Echter, Robert Holzmann, een invloedrijk lid van het bestuur van de ECB, heeft zijn bedenkingen geuit over deze stap. In een interview met LT Pulso uitte hij zijn zorgen over de mogelijkheid van een verkeerde inschatting van de inflatie, schrijft Business Insider.

Holzmann betoogde dat de inflatie veel hardnekkiger is dan velen vermoeden en dat een te snelle renteverlaging gevaarlijk kan zijn. Hij was het enige bestuurslid dat tegen de verlaging stemde, daarbij verwijzend naar de meest recente economische data die volgens hem om een meer voorzichtige benadering vroegen.

“De timing van de recente renteverlaging was volgens mij niet ideaal,” aldus Holzmann. “We moeten voorzichtig zijn en ons baseren op de meest actuele economische informatie.”

Gevaren van vervroegde renteverlaging

Holzmann waarschuwt dat een te vroege renteverlaging meer schade kan aanrichten dan een te late. Een voortijdige verlaging kan de inflatie weer doen oplaaien, waardoor de ECB mogelijk gedwongen zou worden om de rente opnieuw te verhogen. Dit zou de economische stabiliteit meer schaden dan een tijdelijke lagere groei door een te trage renteverlaging.

“Als je te snel handelt en nieuwe inflatie creĆ«ert, zul je waarschijnlijk de rente opnieuw moeten verhogen,” stelde Holzmann. “Dit is schadelijker voor de economische stabiliteit.”

Invloed van geopolitieke spanningen

Naast binnenlandse economische data wees Holzmann ook op geopolitieke spanningen als een belangrijke factor voor inflatie.

Hij noemde specifiek de onrust in het Midden-Oosten en de Rode Zee, die invloed kunnen hebben op de inflatie door verstoringen in de scheepvaart en olieprijzen.

Aanvallen van Houthi-rebellen op scheepvaartroutes eerder dit jaar hebben bijvoorbeeld onverwachte druk op de inflatie gezet.

De recente renteverlaging door de ECB markeert een belangrijke stap in het monetaire beleid, maar verdere verlagingen zijn op korte termijn onwaarschijnlijk.

De waarschuwingen van Robert Holzmann benadrukken de complexiteit van het inflatievraagstuk en de noodzaak van een voorzichtige, data-gedreven aanpak. Gezien de huidige economische en geopolitieke omstandigheden, blijft de ECB waarschijnlijk voorzichtig met verdere aanpassingen van de rente.

De toekomst van het rentebeleid zal nauwlettend worden gevolgd, waarbij economische data en geopolitieke ontwikkelingen van cruciaal belang zijn.