Residentieel vastgoed terug in de lift – aantal hypotheekaanvragen door starters naar hoogste niveau in 4 jaar

Koken

Koken Foto: Jason Briscoe / Unsplash

  • De waarde van residentieel vastgoed lijkt weer te stijgen, met een toename van overbiedingen en een actievere rol van starters op de markt.
  • Het aantal hypotheekaanvragen door starters heeft het hoogste niveau bereikt sinds begin 2020, wat duidt op een hernieuwde interesse in de huizenmarkt.
  • Deze ontwikkeling kan voor vastgoedbeleggers zowel positief als negatief uitpakken; je ziet een gunstige waardeonwikkeling van de portefeuille, maar de kansen op het vinden van een koopje nemen af.

Na een periode van onzekerheid lijkt de waarde van residentieel vastgoed weer in een opwaartse spiraal terecht te komen. Een belangrijke indicator hiervan is het toenemende aantal overbiedingen en de hernieuwde activiteit van starters op de huizenmarkt.

De ontwikkeling is potentieel goed nieuws voor vastgoedbeleggers: die zien nu potentieel een gunstige waardeonwikkeling van de portefeuille. Echter, met de groeiende vraag wordt de kans op het vinden van een echt koopje natuurlijk ook steeds kleiner.

Hoogste niveau sinds 2020

Volgens recente cijfers van financieel intermediair De Hypotheekshop, waarover Business Insider bericht, heeft het aantal hypotheekaanvragen door starters in februari het hoogste niveau bereikt sinds begin 2020. Deze stijging, vergelijkbaar met de piek die werd waargenomen aan het begin van de coronapandemie in maart 2020, duidt op een significante beweging binnen de huizenmarkt. Vergeleken met dezelfde periode in 2023, ligt het aantal aanvragen van starters begin dit jaar zo’n 30 procent hoger. Opvallend is ook de verschuiving van de grote steden naar kleinere gemeenten en provincies buiten de Randstad.

Deze positieve trend voor starters kan worden toegeschreven aan diverse factoren. De Hypotheekshop wijst op ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling, waarbij de leeftijdscategorie van 20 tot 35 jaar een gestage groei vertoont.

Ondanks deze demografische toename bleef het aantal hypotheekaanvragen van starters tot voor kort stabiel. De recente toename is deels te verklaren door stijgende inkomens en verminderde concurrentie van beleggers en doorstromers, waardoor er meer kansen op de woningmarkt zijn ontstaan voor starters.

Wat betekent dit voor de vastgoedbelegger?

Hoewel de hernieuwde activiteit van starters op de huizenmarkt een teken is van vitaliteit, brengt het ook uitdagingen met zich mee voor vastgoedbeleggers. De toenemende vraag en competitie kunnen leiden tot hogere prijzen en minder mogelijkheden om tegen lagere prijzen vastgoed aan te kopen.

Dit betekent dat beleggers wellicht strategischer moeten zijn in hun aankoopbeslissingen en mogelijk hun focus moeten verbreden naar minder traditionele locaties of vastgoedtypes.