Rotterdam staat meer woningdelen toe om druk op de markt te verlichten, maar ‘nieuwe wet slaat weer deuk in het aanbod’

Flats in Rotterdam Alexander

Flats in Rotterdam Alexander Foto: CNS

  • Het Rotterdamse coalitieakkoord maakt woningdeling makkelijker, waarbij pas vanaf vier personen een vergunning nodig is. Dit is een aanpassing die vooral studenten en starters ten goede komt.
  • Ondanks de algemene versoepeling blijft de oude regeling van kracht in specifieke wijken zoals Bergpolder en Kralingen, om overlast te voorkomen.
  • Er is een amendement ingediend door raadsleden Erik Verweij (VVD) en Astrid Kockelkoren (GroenLinks), met plannen voor een toekomstige evaluatie van de woonsituatie in Rotterdamse wijken.

Terwijl de Tweede Kamer net maatregelen heeft genomen die woningdelen moeilijker maakt komt Rotterdam juist weer terug op een aantal eigen lokale maatregelen.

In het coalitieakkoord zijn maatregelen opgenomen die het delen van woningen eenvoudiger maken.

Vanaf 1 juli wordt het nu daadwerkelijk makkelijk om in Rotterdam weer een woning te delen. Een belangrijke ontwikkeling, vooral in een tijd waarin de behoefte aan betaalbare woonruimte voor jongeren, studenten en starters steeds groter wordt.

Volgens het akkoord is voor woningdeling in bepaalde wijken nu pas een vergunning vereist wanneer er meer dan drie personen samenwonen, zo schrijft Erik Verweij, advocaat en gemeenteraadslid voor de VVD in Rotterdam, op LinkedIn.

Verweij die de nadruk legt op de voordelen voor pas afgestudeerden en starters. Op sociale media deelt hij regelmatig de zorgen van deze groepen die op zoek zijn naar betaalbare woonruimte. De nieuwe regels maken het voor hen makkelijker om zonder veel bureaucratie samen een huis te huren.

Niet overal in Rotterdam wordt de nieuwe regelgeving echter doorgevoerd, zo schrijft ook PropertyNL. In wijken als Bergpolder, Carnisse, Kralingen Oost, Kralingen West, Oud Mathenesse en Tarwewijk blijft de oude regeling van kracht. Dit besluit is genomen om het risico op overlast te beperken, een punt van zorg dat door veel bewoners tijdens de besprekingen naar voren is gebracht.

Verweij stelt dat in wijken waar meer dan 5% van de woningen groter dan 60 vierkante meter is verkamerd, het risico op overlast toeneemt.

‘Nieuwe wet slaat toch weer deuk in het aanbod’

Het amendement, ingediend door Verweij en zijn collega-raadslid Astrid Kockelkoren van GroenLinks, is een poging om een evenwicht te vinden tussen het bieden van voldoende woonruimte en het behouden van leefbaarheid in de buurten.

Op termijn is er een evaluatie gepland om de effecten van deze nieuwe regelgeving in de verschillende wijken te beoordelen.

Wordt de situatie daarmee in 1 keer veel beter? “Ik kan (ontzettend) onverstandige beslissingen van de rijksoverheid helaas niet in mijn eentje tegenhouden, maar de nieuwe Wet betaalbare huur slaat inderdaad weer een deuk in het aanbod dat we juist willen vergroten”, waarschuwt Verweij nog wel in reactie op commentaar op de nieuwe Rotterdamse regels.