Seniorenwoningen uitkomst voor verhitte woningmarkt

Ouderen in het park

Ouderen in het park Foto: jhenning / Pixabay

  • ING belicht de potentie van moderne seniorenwoningen als innovatieve aanpak om het woningtekort aan te pakken.
  • Een aanzienlijk deel van de bevolking ziet het nut van het bouwen van moderne seniorencomplexen, waarbij bijna driekwart openstaat voor het idee om er zelf ooit te wonen.
  • De overstap naar seniorenwoningen kan leiden tot een groter woningaanbod voor starters en doorstromers, en draagt bij aan het verminderen van eenzaamheid onder ouderen.

In de zoektocht naar oplossingen voor de steeds krapper wordende woningmarkt, werpt het recente ING Woonbericht licht op een verrassend element: de rol van moderne seniorenwoningen.

Terwijl de markt worstelt met hoge prijzen en een beperkt aanbod, suggereren de bevindingen van ING dat deze specifieke woonvorm niet alleen de krapte kan verlichten, maar ook kan bijdragen aan de levenskwaliteit van ouderen.

Moderne seniorenwoningen als toekomstvisie

Het concept van seniorenwoningen is niet nieuw, maar de visie op wat deze kunnen betekenen voor zowel de woningmarkt als de samenleving is geëvolueerd.

Moderne seniorenwoningen, voorzien van alle gemakken en met zorg- en welzijnsdiensten binnen handbereik, bieden een aantrekkelijke optie voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen, maar ook behoefte hebben aan een gemeenschap en ondersteuning.

De cijfers spreken boekdelen: ruim 80% van de respondenten in het ING Woonbericht staat positief tegenover het idee van het bouwen van deze woonvormen als middel tegen woningtekort. Bijna driekwart van de ondervraagden kan zich zelfs voorstellen er ooit naar te verhuizen. Dit wijst op een breed maatschappelijk draagvlak en de erkenning van de veelzijdige voordelen die seniorenwoningen kunnen bieden.

Sociale voordelen op meerdere fronten

Naast het potentiële effect op de woningmarkt – het vrijmaken van huizen voor starters en doorstromers – speelt het sociale aspect een minstens zo belangrijke rol. De verhuizing naar een seniorenwoning kan helpen tegen eenzaamheid, een probleem waar veel ouderen mee kampen.

De aanwezigheid van een ondersteunende gemeenschap en toegankelijke zorgdiensten verhoogt de levenskwaliteit aanzienlijk.

De benadering van ING biedt een frisse kijk op hoe we omgaan met de uitdagingen van de woningmarkt en de vergrijzing van de bevolking. Door in te zetten op moderne seniorenwoningen, kunnen we niet alleen een antwoord bieden op het woningtekort, maar ook een omgeving creëren waarin ouderen een actief en sociaal leven kunnen leiden.

Het potentieel van moderne seniorenwoningen om de druk op de woningmarkt te verlichten en tegelijkertijd de levenskwaliteit van ouderen te verbeteren, is aanzienlijk.

Het is een strategie die aansluit bij de behoeften van verschillende generaties en bijdraagt aan een inclusieve samenleving.

Elise Aitink

Esther is een van de founders van de Vastgoedfabriek. Onder dit label vallen de volgende bedrijven: Max Rental, Fortus Vastgoedfondsen en Cube Investment. Met deze bedrijven beheert ze ruim 1100 woningen in de regio Rotterdam en Den Haag, bezit ze 116 eenheden die allemaal zelf her-ontwikkeld zijn en faciliteert ze vastgoedfondsen voor investeerders die liever indirect in vastgoed investeren. Ook host ze een succesvolle podcast met ruim 200.000 unieke downloads.