Stagnatie in daling hypotheekrentes als gevolg van marktverandering

Grafitti met de tekst: UP

Omhoog Foto: Kai Gradert / Pixabay

  • Na een periode van bijna drie maanden waarin de hypotheekrentes aanzienlijk daalden, is deze trend nu gestagneerd.
  • Enkele geldverstrekkers hebben hun hypotheekrentetarieven onlangs verhoogd, als reactie op de licht stijgende rentes op kapitaalmarkten.
  • De gemiddelde hypotheekrente voor een 10-jarige periode met NHG-verzekering is momenteel 3,78%, terwijl het voor hypotheken zonder NHG op 4,28% ligt.

De hypotheekmarkt ervaart een opmerkelijke verandering. Na een aanhoudende daling van hypotheekrentes gedurende bijna drie maanden, is er nu sprake van stagnatie, zo ziet Business Insider.

Deze trendbreuk wordt veroorzaakt door veranderingen op de kapitaalmarkten, waar de rentes de afgelopen weken licht gestegen zijn. Deze ontwikkeling heeft enkele geldverstrekkers ertoe aangezet om hun hypotheekrentetarieven licht te verhogen. De Hypotheekshop merkt op dat door de recente stijging van de rentes op kapitaalmarkten, geldverstrekkers duurder uit zijn bij het lenen van geld. Om hun winstmarges te behouden, zien ze zich genoodzaakt de hypotheekrentes aan te passen.

De fluctuaties in de kapitaalmarktrentes zijn deels te wijten aan de veranderende houding van beleggers ten aanzien van de inflatie en het monetaire beleid van de centrale banken. Er was optimisme over een afkoelende inflatie en de verwachting dat centrale banken hun beleidsrentes snel zouden verlagen. Deze verwachtingen zijn echter onzekerder geworden, wat bijdraagt aan de huidige situatie op de hypotheekmarkt.

Actuele hypotheekrentes

Wat betreft de actuele hypotheekrentes: de gemiddelde rente voor een 10-jarige periode met NHG-verzekering ligt momenteel op 3,78%, terwijl deze voor hypotheken zonder NHG op 4,28% staat, zo schrijft de businessnieuws website. Ter vergelijking, in oktober 2023 lagen deze tarieven ongeveer 0,5 procentpunt hoger. Deze ontwikkelingen hebben ook hun weerslag op de huizenmarkt.

Ondanks de fluctuerende hypotheekrentes blijft de vraag naar woningen het aanbod overtreffen, wat resulteert in een aanhoudende prijsstijging op de huizenmarkt.