Perspectief vastgoedmarkt: stijgende huizenprijzen – dip in nieuwbouw terwijl de vraag weer toeneetmt

Foto: Rabo Research

  • De huizenprijzen in Nederland zijn op weg naar een nieuwe piek, gedreven door toenemende leenruimte voor kopers, met een verwachte stijging van 6,2% dit jaar en een vergelijkbare toename het volgende jaar.
  • Ondanks een verwachte opleving in de verkoop van nieuwbouw blijft de hoeveelheid opgeleverde koopwoningen beperkt, waardoor het aanbod schaars blijft.
  • De combinatie van stijgende lonen, dalende kapitaalmarktrentes, en een beperkt aanbod van koopwoningen zorgt voor een aanhoudend sterke woningmarkt.

De stijging van vastgoedprijzen versnelt door een toenemende leencapaciteit bij aspirant-kopers, in combinatie met een verder afnemend woningaanbod, dat blijkt uit nieuwste kwartaalrapport van Rabobank.

Analyses tonen aan dat, ondanks de snelle rentestijgingen na de zomer in 2022, de leencapaciteit zich herstelt door sterk stijgende lonen. Daarnaast wordt er op iets langere termijn toch wel weer een daling van de kapitaalmarktrentes verwacht.

Dit jaar en het volgende jaar verwachten experts dat koopwoningprijzen gemiddeld met meer dan 6% zullen stijgen. Een dergelijke ontwikkeling brengt de markt dichtbij het breken van het prijsrecord uit 2022. Deze prijsstijgingen worden verder ondersteund door een opdrogend aanbod en een aanhoudend sterke vraag, ondanks een milde economische recessie in 2023.

Huizenprijzen al weer bijna bij piek 2022

Huizenprijsindex, bron: Rabobank, via Kadaster, CBS

Nieuwbouw: geen snelle oplossing voor woningtekort

Hoewel de verkoop van nieuwbouwwoningen enige opleving vertoont, zal het effect op de woningmarkt vertraagd zijn.

De dip in verleende bouwvergunningen in de voorgaande jaren voorspelt een vermindering in het aantal opleveringen van nieuwbouwwoningen op de korte termijn. Dit vergroot de druk op een al krappe woningmarkt.

Bovendien, hoewel er tekenen zijn van herstel in de verkoop van nieuwbouwwoningen, dankzij betere betaalbaarheid door stijgende lonen, zal de impact op de hoeveelheid opgeleverde woningen pas na 2025 merkbaar zijn.

Regionale verschillen

De huizenprijsstijgingen variĆ«ren sterk per regio, met de sterkste toenames in perifere gebieden waar de betaalbaarheid relatief beter is. Interessant is dat regio’s met een sterker dalende huizenprijs, zoals de noordvleugel van de Randstad, naar verwachting een inhaalslag zullen maken door de toenemende leenruimte. Dit zou de dynamiek van de woningmarkt kunnen veranderen, waarbij vraagfactoren een grotere rol spelen in verstedelijkte gebieden.

De Nederlandse woningmarkt blijft een complex landschap van stijgende prijzen en beperkt aanbod, met een langzame toevoeging van nieuwe koopwoningen. De toenemende leenruimte drijft de prijzen op, maar de uitdagingen voor starters en alleenstaanden nemen toe.

Dip in vergunningen doorgaans voorbode dip in nieuwbouw

Vergunningen en oplevering nieuwsbouw, bron: Rabobank via WoningBouwersNL

Nieuwbouwprojecten zouden op lange termijn verlichting kunnen bieden, maar voorlopig blijft de markt krap.

Zowel kopers als beleidsmakers zullen creatieve oplossingen moeten vinden om deze uitdagingen het hoofd te bieden.