Stijging in aantal verkochte appartementen domineert de woningmarkt

Een sleutel

Sleutel Foto: mariskabloem / Pixabay

  • Het totaal aantal verkochte woningtypen toont een fluctuerende maar stijgende trend gedurende het jaar 2023.
  • Appartementen vormen een significant deel van de woningverkopen, met een opvallende piek in december 2023.
  • De trend benadrukt de groeiende populariteit en het belang van appartementen in de stedelijke woningvoorraad.

Een recente analyse van de woningmarkt, met data tot en met december 2023, onthult een groeiende dynamiek, vooral in de verkoop van appartementen.

Het Kadaster toont aan dat het totaal aantal verkochte woningen door het jaar heen schommelt, met een totaal van 13.126 in januari en een sterke stijging naar 19.565 in december. Deze stijging wordt met name gedreven door de verkoop van appartementen, die van 3.456 in januari tot een aanzienlijke 6.220 in december toenamen.

De woningmarkt blijft zich ontwikkelen met een opmerkelijke nadruk op de stedelijke gebieden, waar appartementen een cruciale rol spelen in het opvangen van de woningbehoefte.

De vraag naar appartementen, vooral in de grote steden, wordt versterkt door demografische veranderingen en de toenemende voorkeur voor stedelijk wonen. De data onderstreept deze trend, waarbij de verkoop van appartementen een substantieel deel van de totale woningmarkt uitmaakt en de groeiende interesse in dit woningtype illustreert. De woningmarkt lijkt zich dus niet alleen aan te passen aan de huidige wensen, maar ook aan de toekomstige verwachtingen van stedelijke verdichting en duurzaam wonen.

Elise Aitink

Esther is een van de founders van de Vastgoedfabriek. Onder dit label vallen de volgende bedrijven: Max Rental, Fortus Vastgoedfondsen en Cube Investment. Met deze bedrijven beheert ze ruim 1100 woningen in de regio Rotterdam en Den Haag, bezit ze 116 eenheden die allemaal zelf her-ontwikkeld zijn en faciliteert ze vastgoedfondsen voor investeerders die liever indirect in vastgoed investeren. Ook host ze een succesvolle podcast met ruim 200.000 unieke downloads.