Stijging in verkoop van nieuwbouwwoningen in laatste kwartaal 2023, ondanks dieptepunt over het hele jaar

Verkochte nieuwbouw

Verkochte woningen Foto: CBS

  • In het vierde kwartaal van 2023 steeg het aantal verkochte nieuwbouwwoningen naar 6,1 duizend, een toename van 15% vergeleken met het voorgaande jaar.
  • Over het hele jaar genomen was het totaal aantal verkochte nieuwbouwwoningen met 16,6 duizend wel het laagste in vijf jaar tijd.
  • De prijzen van nieuwbouwwoningen zijn met 3% gestegen ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de gemiddelde transactieprijs van een nieuwbouwwoning meer dan een half miljoen euro bedroeg.

In het vierde kwartaal van 2023 zag Nederland een opvallende stijging in de verkoop van nieuwbouwwoningen, met een verkoop van 6,1 duizend woningen, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dit betekent een significante stijging van 15% in vergelijking met dezelfde periode het jaar daarvoor. Deze opleving in de verkoop biedt een sprankje hoop, hoewel het totale aantal verkochte nieuwbouwwoningen in 2023, met 16,6 duizend, het laagst was in de afgelopen vijf jaar.

Verkochte woningen, bron: CBS, Kadaster

Prijzen blijven oplopen

Ondanks de fluctuaties in verkoopaantallen, blijven de prijzen van nieuwbouwwoningen stijgen. In het laatste kwartaal van 2023 waren de prijzen 3,0 procent hoger dan een jaar eerder, met een gemiddelde transactieprijs van ruim 502 duizend euro voor een nieuwbouwwoning.

Deze stijging contrastreert met de bestaande koopwoningenmarkt, waar de prijzen licht daalden met 0,3 procent, resulterend in een gemiddelde prijs van ruim 422 duizend euro.

De huizenprijzen in de Europese Unie vertoonden in het laatste kwartaal van 2023 een lichte stijging van 0,1 procent vergeleken met een jaar eerder. In 18 EU-lidstaten stegen de prijzen, waarbij Polen de grootste stijging noteerde met 13 procent. Luxemburg daarentegen zag de grootste daling met meer dan 14 procent.

Gemiddeld namen de huizenprijzen in de EU met 0,2 procent toe, wat een gevarieerd beeld geeft van de huizenmarkt over het continent.

Verkoop nieuwbouw blijft nog achter

De recente cijfers wijzen op een complexe situatie waarin de verkoop van nieuwbouwwoningen weliswaar een opleving kent, maar de totale aantallen nog steeds achterblijven bij de verwachtingen.

De voortdurende prijsstijgingen, zowel in Nederland als in sommige delen van Europa, vormen een uitdaging voor eigenhuizenkopers op zoek naar woningen.

Terwijl de markt tekenen van herstel toont, blijft de vraag naar duurzame en betaalbare huisvesting een centraal thema in het debat over de toekomst van wonen.

Elise Aitink

Esther is een van de founders van de Vastgoedfabriek. Onder dit label vallen de volgende bedrijven: Max Rental, Fortus Vastgoedfondsen en Cube Investment. Met deze bedrijven beheert ze ruim 1100 woningen in de regio Rotterdam en Den Haag, bezit ze 116 eenheden die allemaal zelf her-ontwikkeld zijn en faciliteert ze vastgoedfondsen voor investeerders die liever indirect in vastgoed investeren. Ook host ze een succesvolle podcast met ruim 200.000 unieke downloads.