‘Stimuleer en de-reguleer, dan komen er genoeg investeerders op af’

Een vrouw met hond thuis

Een vrouw met hond thuis Foto: Roberto Nickson / Unsplash

  1. Het tekort aan woningen kan aangepakt worden door het splitsen van bestaande woningen, wat potentieel tienduizenden nieuwe woningen kan opleveren.
  2. Hoge overdrachtsbelastingen, verbouwingskosten en de Wet Betaalbare Huur ontmoedigen momenteel kleine en middelgrote investeerders.
  3. Een oproep aan de politiek om de woningmarkt te stimuleren en te dereguleren, waardoor investeren in woningsplitsing aantrekkelijker wordt.

Woningsplitsing biedt een slimme oplossing voor het nijpende woningtekort in Nederland.

Door bestaande woningen, vaak van aanzienlijke omvang, op te splitsen in meerdere, kleinere eenheden, kunnen we de komende jaren mogelijk tienduizenden nieuwe woningen realiseren. Deze aanpak maakt creatief gebruik van de bestaande bouwvoorraad en lijkt een stap in de juiste richting naar het verminderen van de wooncrisis.

Weinig aansporing om in woningsplitsing te investeren

De realiteit is echter dat investeerders, vooral de kleine en middelgrote, momenteel weinig aansporing hebben om in woningsplitsing te investeren, zo betoogt vastgoedondernemer Niek Verra in een opiniestuk op LinkedIn.

De combinatie van een hoge overdrachtsbelasting van 10,4%, aanzienlijke verbouwingskosten van rond de €1500 per vierkante meter, en beperkte huurinkomsten vanwege de Wet Betaalbare Huur, maakt het een uitdagende onderneming, zo ziet Verra.

Deze financiële barrières zorgen ervoor dat de kosten nauwelijks gedekt kunnen worden, laat staan dat er winst gemaakt kan worden.

De noodzaak van stimulans en deregulering

Het is een fundamenteel economische principe dat er een financiële prikkel moet zijn om investeringen te motiveren.

“Het is toch logisch dat er wat geld over moet blijven wil iemand honderdduizenden euro’s gaan investeren?”, vraagt Verra zich af.

Het is essentieel dat de overheid en lokale autoriteiten dit erkennen en actie ondernemen. Door het stimuleren van investeringen en het verminderen van regelgeving kan de woningmarkt significant worden verbeterd. Dit houdt in dat overdrachtsbelastingen verlaagd moeten worden en dat de bouw- en exploitatieregels versoepeld dienen te worden om investeringen aantrekkelijker te maken.

Specifieke aandacht is nodig voor het beleid van lokale overheden. In steden zoals Den Haag bestaat er bijvoorbeeld nog steeds een bijna algeheel verbod op woningsplitsing.

De-regulering en stimulering zijn de sleutels tot het ontsluiten van het potentieel van woningsplitsing. Laten we deze kans niet voorbij laten gaan en samen werken aan een toekomst met voldoende woningen voor iedereen.