Mogelijke terugbetaling miljarden aan ‘onrechtvaardige’ huurverhogingen houdt verhuurders bezig, maar houden uitspraken wel stand voor de Hoge Raad?

Zakenvrouw

Recente gerechtelijke uitspraken over als ‘oneerlijk’ beschouwde huurverhogingen hebben grote onrust veroorzaakt onder vastgoedbeleggers in Nederland. Kantonrechters in Amsterdam hebben geoordeeld dat de wijze waarop huurverhogingen in sommige contracten van de vrije sector zijn opgenomen, […]

Verhuurders vrezen miljarden te moeten terugbetalen – huurverhogingen waren volgens rechtbank ‘onrechtvaardig’ en ‘willekeurig’

Stel in appartement

Verhuurders van vrijesectorwoningen staan mogelijk voor een financiële uitdaging van ongekende proporties zo meldt het Financieele Dagblad maandag. Recentelijk hebben rechters geoordeeld dat de manier waarop deze verhuurders hun huren verhoogden — doorgaans op basis van inflatie plus […]