Mogelijke terugbetaling miljarden aan ‘onrechtvaardige’ huurverhogingen houdt verhuurders bezig, maar houden uitspraken wel stand voor de Hoge Raad?

Zakenvrouw

Zakenvrouw Foto: CNS

  • Recentelijke uitspraken door kantonrechters in Amsterdam hebben voor opschudding gezorgd onder vastgoedbeleggers vanwege als ‘oneerlijk’ bestempelde huurverhogingen in de vrije sector.
  • Deze uitspraken kunnen leiden tot terugbetalingen van miljarden euro’s aan huurders, met significante gevolgen voor de vastgoedmarkt en de Nederlandse economie.
  • De zaak is momenteel in afwachting van een oordeel van de Hoge Raad, wat cruciaal zal zijn voor de toekomstige handhaving van huurverhogingsclausules.

Recente gerechtelijke uitspraken over als ‘oneerlijk’ beschouwde huurverhogingen hebben grote onrust veroorzaakt onder vastgoedbeleggers in Nederland.

Kantonrechters in Amsterdam hebben geoordeeld dat de wijze waarop huurverhogingen in sommige contracten van de vrije sector zijn opgenomen, in strijd is met Europees recht.

Deze bevindingen roepen vragen op over de toekomstige validiteit van dergelijke clausules en de mogelijke economische impact ervan.

Maar; de Hoge Raad zal ook nog uitspraak doen in antwoord op vragen van de Rechtbank van Amsterdam, zo schrijft Sophie Kraaijeveld van ING Sector Banking op LinkedIn bij een overzicht van de ontstane sitatuatie.

Hoe zit het nu?

De juridische controverse

Volgens de kantonrechters zijn de clausules die huurverhogingen toestaan gebaseerd op inflatie plus een opslagpercentage, niet transparant genoeg geformuleerd. Hierdoor weten huurders niet duidelijk wanneer en waarom hun huur verhoogd mag worden. Het gevolg is dat verhuurders mogelijk de huurverhogingen die zij de afgelopen jaren hebben doorgevoerd, met terugwerkende kracht moeten terugbetalen, vanaf het moment dat de huurovereenkomst startte.

De implicaties van deze uitspraken zijn aanzienlijk. CBRE, op verzoek van IVBN, heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze huurverhogingsbedingen.

Hoewel hun bevindingen suggereren dat de verhogingen in lijn zijn met de markt, waarschuwen ze voor potentieel verstrekkende gevolgen zoals het instorten van marktprijzen, financiële problemen voor beleggers, en een gebrek aan middelen voor noodzakelijk onderhoud en verduurzaming van woningen.

Het is nu wachten op de Hoge Raad, die cruciale vragen over deze kwestie zal beantwoorden.

De uitkomst zal niet alleen bepalend zijn voor de betrokken partijen, maar ook richting geven aan de manier waarop huurverhogingen in de toekomst wettelijk zullen worden behandeld. Beleggers, huurders en juridische experts kijken met spanning uit naar de uitspraak, die de vastgoedmarkt ingrijpend kan veranderen.