Terugloop in transformatie van bedrijfspanden naar woningen – minister De Jonge verlangt meer inzet van gemeenten

Casco kantoor

Casco kantoor Foto: CNS

  • Minister De Jonge roept gemeenten op om actiever leegstand aan te pakken en stelt nieuwe wetgeving voor.
  • In 2022 is het aantal getransformeerde bedrijfspanden afgenomen, ondanks 26.500 langdurig leegstaande panden.
  • Een nieuw transformatieloket biedt handreikingen voor de transformatie van moeilijk te herbestemmen panden.

In 2022 is het aantal bedrijfspanden dat getransformeerd werd naar woningen aanzienlijk afgenomen, ondanks dat er ongeveer 26.500 panden langdurig leegstaan.

Minister De Jonge van Binnenlandse Zaken heeft gereageerd op deze dalende trend door gemeenten aan te moedigen actiever leegstand aan te pakken en meer werk te maken van de transformatie van deze panden, zo schrijft Binnenlands Bestuur.

In een Kamerbrief wijst De Jonge erop dat slechts zo’n twintig gemeenten gebruikmaken van een leegstandverordening.

Hoewel hij geen verplichting wil opleggen, benadrukt hij het belang van een actieve aanpak. De Jonge wil dat gemeenten via de wet Versterking regie volkshuisvesting een gedetailleerd overzicht geven van de leegstand en de toegepaste instrumenten om deze aan te pakken.

Ondersteuning voor gemeenten

In 2022 werden er 9.600 transformatiewoningen opgeleverd, een daling van 9 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

De Jonge merkt eel op dat gemeenten steeds vaker kiezen voor sloop van bestaande gebouwen en nieuwbouw, wat doorgaans meer nieuwe woningen oplevert.

Om gemeenten te ondersteunen bij hun transformatieopgave, werd vorig jaar het Nationaal Transformatieloket opgericht, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Dit jaar worden nieuwe handreikingen ontwikkeld om gemeenten te helpen met knelpunten zoals bouwkundige eisen en geluidseisen. Ook worden richtlijnen geboden voor de transformatie van panden op lastige locaties, zoals bedrijventerreinen en kantorenparken.