Herstel in de hypotheekmarkt, loan-to-value stabiliseert: een analyse van 2023

Vrouw bij appartementen

Vrouw bij appartementen Foto: CNS

  • In de tweede helft van 2023 is het aantal afgesloten hypotheken met 14% toegenomen, mede dankzij de stabiliserende hypotheekrente en een lichte toename in woningtransacties.
  • De loan-to-value ratio (LTV) stabiliseerde rond 87%, met een opmerkelijke toename van geldleningen voor goedkopere woningen, terwijl doorstromers relatief minder leenden ten opzichte van de koopsom.
  • De gemiddelde hypotheeksom voor woningaankopen zag een significante stijging van 35%, waardoor deze uitkwam op ruim €433.000, een indicator van herstel in de hypotheekmarkt.

Het Kadaster rapporteert een opvallend herstel in de hypotheekmarkt gedurende de tweede helft van 2023. Dit herstel wordt gekenmerkt door een 14% toename in het aantal afgesloten hypotheken in vergelijking met het eerste halfjaar.

Deze positieve ontwikkeling kan grotendeels worden toegeschreven aan de stabilisatie van de hypotheekrente, die in de voorafgaande periode een significante stijging kende. Bovendien droeg een lichte toename in het aantal woningtransacties bij aan deze positieve trend.

Een interessante observatie binnen de markt betreft de loan-to-value ratio (LTV), die rond de 87% stabiliseerde. Dit duidt op een gelijkblijvende verhouding tussen het geleende bedrag en de koopsom van woningen.

Significante toename van de gemiddelde hypotheeksom

Opvallend is dat er relatief meer werd geleend voor de aankoop van goedkopere woningen, tot aan de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), terwijl doorstromers – degenen die vanuit een bestaande woning doorverhuizen – juist minder leenden ten opzichte van de koopsom. Deze trend onderstreept de variërende impact van de marktontwikkelingen op verschillende kopersegmenten.

Een ander markant punt in het rapport is de significante toename van de gemiddelde hypotheeksom voor woningaankopen, die met 35% steeg tot ruim €433.000.

Deze stijging reflecteert niet alleen het herstel van de hypotheekmarkt, maar ook de opwaartse druk op de woningprijzen. Het feit dat de gemiddelde hypotheeksom voor over- en bijsluitingen eveneens toenam, wijst op een breder herstel binnen de hypotheekmarkt.

Deze ontwikkelingen binnen de hypotheekmarkt in de tweede helft van 2023 bieden een blik op een dynamische sector die zich aanpast aan veranderende economische omstandigheden.

Het herstel in het aantal afgesloten hypotheken, de stabilisatie van de LTV-ratio en de stijging van de gemiddelde hypotheeksom zijn indicatief voor een markt die zich langzaamaan herpakt na een periode van onzekerheid. Met de verwachting dat de hypotheekrente stabiliseert, zou de markt een verdere stimulans kunnen ervaren, wat de toegankelijkheid voor starters en doorstromers ten goede komt.