Uniforme methode van bepalen klimaatrisico’s nodig om vastgoedwaarde realistischer te bepalen

Koeien in de uiterwaardenv

Koeien in de uiterwaarden Foto: Ellen26 / Pixabay

  • Traditionele waardebepaling van huizen is niet langer voldoende, vinden veel experts, klimaatverandering moet ook in overweging worden genomen.
  • Klimaatrisico’s zoals hitte, droogte en overstromingen kunnen de woningwaarde significant beïnvloeden.
  • Uniforme methoden en regelgeving zijn nodig om huizenkopers en -bezitters te beschermen tegen financiële risico’s door klimaatschade.

De traditionele methoden om de waarde van een huis vast te stellen, waarbij taxateurs kijken naar recente transacties in de buurt, de staat van het huis en gewilde elementen zoals oorspronkelijke ornamenten, zijn volgens banken, verzekeraars en toezichthouders niet langer voldoende. Dat schrijft Follow the Money.

Klimaatverandering brengt nieuwe risico’s met zich mee, zoals toenemende hitte, droogte, neerslag en overstromingen, die miljoenen huizen kunnen beschadigen. Deze risico’s moeten daarom ook worden meegenomen in de waardebepaling van woningen.

Ook eerder berichtten we al over partijen die waarschuwden dat we klimaatrisico’s beter zouden moeten inprijzen.

Kwetsbare kopers

Omdat klimaatrisico’s momenteel niet in de huizenprijzen zijn verwerkt, zijn met name starters kwetsbaar.

Ze lenen vaak het maximale bedrag en hebben daardoor onvoldoende financiële ruimte om toekomstige schade te herstellen.

Lees ook: Funderingscrisis is een tikkende tijdbom onder de Nederlandse gebouwen

Banken en verzekeraars vrezen voor de gevolgen als veel huizen financieel of letterlijk onder water komen te staan. Het is daarom essentieel dat deze risico’s worden ingecalculeerd in de woningprijzen.

Klimaatrisico’s treffen zowel huurders als verhuurders in Nederland. Weliswaar lopen huurders risico’s zoals inboedelschade en zullen herstelwerkzaamheden via hogere huren later worden verrekend, verhuurders worden geconfronteerd met de directe herstelkosten.

Uniform klimaatlabel

Economen van de drie grote banken in Nederland suggereren de introductie van een verplicht uniform klimaatlabel om klimaatrisico’s duidelijk te maken bij de verkoop van woningen.

Dit label zou de vraagprijs significant kunnen beïnvloeden, vooral voor woningen die kwetsbaar zijn voor bijvoorbeeld hitte-overlast of paalrot.

Jart Ligterink, adviseur klimaatverandering bij Sweco, benadrukt tegenover FTM dat naast omgevingsfactoren ook de specifieke kenmerken van een huis bepalend zijn voor klimaatrisico’s.

Impact op woningwaarde

De invloed van klimaatrisico’s op de woningwaarde is al enigszins zichtbaar. Uit onderzoek van TU Delft blijkt dat huizen langs grote rivieren gemiddeld 6% minder waard zijn dan vergelijkbare huizen elders, en dit verschil kan na een overstroming oplopen tot 11%.

Lees ook: 1,7 biljoen euro aan woningwaarde loopt risico op overstromingen

De invoering van een waterlabel in Vlaanderen had echter geen significant effect op de huizenprijzen. Wat de toekomstige klimaatrisico’s zullen betekenen voor de woningmarkt in Nederland, hangt af van hoe het land met deze risico’s omgaat.

Het is van cruciaal belang dat de politiek en toezichthouders snel handelen om potentiële huizenkopers duidelijkheid te geven over de klimaatrisico’s die bij een huis spelen. Dit zal niet alleen helpen om de woningwaarde beter te bepalen, maar ook om de financiële stabiliteit van huiseigenaren te waarborgen.

Transparantie en uniforme methoden voor het identificeren van klimaatrisico’s zijn daarbij essentieel.