Vastgoed Belang: cruciaal dat de overheid zich baseert op deskundig advies bij beleid woningmarkt

Huurders

Huurders Foto: CNS

  • Jack de Vries, voorzitter van Vastgoed Belang, uit zijn bezorgdheid over de gevolgen van huurprijsregulering voor de beschikbaarheid van woningen.
  • Experts waarschuwen dat stringente maatregelen de woningschaarste kunnen verergeren en investeringen kunnen afremmen.
  • De Vries benadrukt in een kritische reactie op het overheidsbeleid het belang van onderbouwd beleid, gebaseerd op feiten en deskundig advies, om de groeiende woningcrisis aan te pakken.

De voorzitter van Vastgoed Belang, Jack de Vries, uit in een reactie op het nieuws over het uitponden van woningen zijn zorgen uit over de effecten van het uitponden van woningen door vastgoedbezitters.

Uitponden wordt door sommigen gezien als een symptoom van een dieperliggend probleem: de huurprijsregulering die negatieve gevolgen heeft voor de beschikbaarheid en kwaliteit van de woningen.

De voorgestelde regulering zal niet alleen de schaarste vergroten, maar ook investeringen in extra woningen belemmeren, stelt De Vries. Deze waarschuwing is niet enkel gebaseerd op theorie├źn, maar wordt gestaafd door zowel binnenlandse als internationale ervaringen.

Woningmarktbeleid en de gevolgen

De invloed van huurprijsregulering is volgens experts tweeledig. Enerzijds kan het leiden tot een beter betaalbare huurmarkt voor bestaande woningen, maar anderzijds zou het de nieuwbouw en onderhoud kunnen belemmeren, wat uiteindelijk de kwaliteit en beschikbaarheid van de woningen ondermijnt.

De Vries benadrukt dat dit niet alleen een kwestie is van marktdynamiek, maar dat het ook raakt aan “het leven van mensen”.

De focus moet wat hem betreft liggen op feiten en deskundige analyses om beleid te vormen dat recht doet aan de complexiteit van de markt.

De Vries wijst op de dreigende krimp van huurwoningen als een concreet risico. De lange wachttijden voor huurders zijn een indicatie van een dieperliggende crisis. “Het is derhalve volstrekt onwenselijk om dit probleem door te trekken naar een breder deel van de huurmarkt,” merkt hij op.

De noodzaak voor een koerswijziging.

Afsluitend benadrukt De Vries de noodzaak voor een koerswijziging. Het is een moment waarop de overheid een stap terug moet doen om het grotere plaatje te zien en op basis van concrete gegevens een beleid moet vormgeven dat de woningmarkt ten goede komt.

“Het is van cruciaal belang dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en zich baseert op gedegen onderzoek en deskundig advies bij het ontwikkelen van beleid voor de woningmarkt”, stelt De Vries.