Vastgoedbeleggers verkopen steeds meer huizen door extra overheidsmaatregelen – juist toegankelijkheid tot betaalbare huur staat nu onder druk

Huisje aangeboden

Huisje aangeboden Foto: OleksandrPidvalnyi / pixabay

  • Recente Trend van Uitponden: Onder invloed van de beleidsmaatregelen van minister De Jonge verkopen vastgoedbeleggers steeds meer woningen aan eigenaar-bewoners, wat leidt tot een afname van het aantal beschikbare huurwoningen op de markt.
  • Netto Verkoop Overschrijdt Opkoop: Sinds 2009 verkochten beleggers netto 48.000 meer woningen aan eigenaar-bewoners dan ze aankochten, met een significante toename van de verkoop in 2023.
  • Verschuiving naar Duurdere Woningen: Beleggers richten zich nu meer op het opkopen van duurdere woningen, terwijl goedkopere woningen, voornamelijk in grote steden, worden verkocht aan eigenaar-bewoners.

Er is een duidelijke verschuiving op de vastgoedmarkt, met name onder de invloed van de beleidsmaatregelen gericht op het reguleren van de activiteiten van vastgoedbeleggers. Dat schrijven onderzoekers op basis van Kadasterdata in economenvakblad ESB.

Het uitponden wordt versterkt door recente ontwikkelingen en maatregelen vanuit de overheid, die eigenlijk als doel hebben de toegankelijkheid van de woningmarkt voor starters te vergroten.

Invloed van beleidsmaatregelen

Critici van het beleid van Hugo de Jonge hebben het al talloze malen herhaald: de afgelopen jaren kende een stapeling van maatregelen die de rendementen van de vastgoedbelegger onder druk zetten.

Met name de verhoging in 2023 van de overdrachtsbelasting voor beleggers tot 10,4% en de invoering van opkoopbescherming in gewilde gebieden hebben het voor vastgoedbeleggers moeilijker gemaakt om concurrerend op te treden op de woningmarkt.

Daarnaast zorgt de actualisatie van de leegwaarderatio in box 3 voor een daling van het netto-rendement, wat het uitponden van woningen aan eigenaar-bewoners aantrekkelijker maakt.

Netto verkoop

Volgens data van het Kadaster hebben vastgoedbeleggers sinds 2009 netto 48.000 woningen meer verkocht aan eigenaar-bewoners dan dat ze van hen kochten. Deze trend versnelde aanzienlijk in 2023, toen beleggers netto 6.800 woningen verkochten.

Vooral in grote steden en in het lagere segment van de huurmarkt is deze verschuiving duidelijk zichtbaar, wat resulteert in een verminderd aanbod van betaalbare huurwoningen.

Ondanks de afname in het aantal huurwoningen, wijst de trend niet op een volledige terugtrekking van beleggers uit de vastgoedmarkt. Er is volgens de onderzoekers een duidelijke verschuiving zichtbaar naar het opkopen van duurdere woningen.

De verkochte woningen zijn overwegend goedkopere appartementen in grote steden, terwijl de nu opgekochte woningen zich kenmerken door een hogere prijsklasse. Deze verandering in focus kan deels verklaard worden door de recent ingevoerde beleidsmaatregelen, die het aankopen van goedkopere woningen minder aantrekkelijk maken.

Hoewel de verkoop van huurwoningen aan eigenaar-bewoners op korte termijn wellicht kansen biedt voor starters op de woningmarkt, is het onduidelijk wat de langetermijneffecten zullen zijn op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen.

Met name de toegang tot betaalbare huurwoningen in grote steden lijkt nu juist onder druk te staan.