Verduurzamen van vastgoed: de noodzakelijke route naar weerbaarheid

Een blad

Een blad Foto: Couleur / Pixabay

  • Verduurzaming van vastgoed is cruciaal om weerbaar te zijn tegen klimaatextremen en geopolitieke instabiliteit.
  • Investeringen in duurzaam vastgoed zijn financieel uitdagend, maar noodzakelijk voor de lange termijn.
  • Overheden en private partijen moeten samenwerken om een duurzame vastgoedsector te realiseren.

CEO Lisette van Doorn van ULI Europe stelt dat vastgoedbeleggers zich moeten focussen op het weerbaar maken van hun bezittingen tegen klimaatextremen en geopolitieke instabiliteit, zo schrijft VG Visie.

Hoewel de marktrente tegen eind 2025 waarschijnlijk zal dalen naar 2,5 procent, zijn financiële factoren niet de enige zorg voor de sector.

Volgens Van Doorn is geen andere economische sector zo blootgesteld aan disruptieve ontwikkelingen als vastgoed.

Rentebeleid en financiële zorgen

Een belangrijke kwestie voor vastgoedpartijen blijft het rentebeleid van centrale banken. De Europese vastgoedbeleggingsmarkt is momenteel nog stil vanwege onzekerheden rondom de rente.

Janet Henry, global chief economist van HSBC, voorspelt echter dat de marktrente tegen eind 2025 op 2,5 procent zal liggen, wat enige verlichting kan bieden.

Toch benadrukt Van Doorn dat financiële aanpassingen alleen niet voldoende zijn om de markt weer in beweging te krijgen.

De noodzaak van verduurzaming

Van Doorn stelt dat de huidige waarderingen van vastgoedobjecten niet alle risico’s weerspiegelen die kopers willen zien in de vraagprijs.

Vooral de klimaatbestendigheid van een object moet een grotere rol spelen in de taxatie. Helaas blijft collectieve actie op het gebied van net zero-vastgoed achter. Investeringen in CO2-neutrale gebouwen zijn kostbaar en worden vaak niet weerspiegeld in een hogere waardering.

Dit maakt het moeilijk voor beleggers om te rechtvaardigen waarom zij moeten investeren in verduurzaming.

Volgens Van Doorn moet de focus verschuiven van alleen financiële opbrengsten naar de lange termijn waarde van vastgoed.

Elise Aitink

Esther is een van de founders van de Vastgoedfabriek. Onder dit label vallen de volgende bedrijven: Max Rental, Fortus Vastgoedfondsen en Cube Investment. Met deze bedrijven beheert ze ruim 1100 woningen in de regio Rotterdam en Den Haag, bezit ze 116 eenheden die allemaal zelf her-ontwikkeld zijn en faciliteert ze vastgoedfondsen voor investeerders die liever indirect in vastgoed investeren. Ook host ze een succesvolle podcast met ruim 200.000 unieke downloads.