Vereniging van makelaars en taxateurs ziet ruimte voor bevorderen van professionaliteit in de huurmarkt

Rotterdam

Rotterdam Foto: KPG_2016 / Pixabay

  • Binnen de huidige politieke ontwikkelingen ligt de focus voor de Vereniging van makelaars en taxateurs, VBO, op het professionaliseren van de huurbemiddelingssector en niet op de directe effecten van huurwetgeving.
  • De vereniging heeft zich dan ook niet publiekelijk uitgesproken over de Wet betaalbare huur, aangezien zij in dit verband zich richten op huurbemiddeling.
  • VBO introduceerde wel het keurmerk ‘Verhuur Veilig’ en een registratie bij SCVM om de kwaliteit van huurbemiddelaars te waarborgen.

Voor de focus voor de Vereniging van makelaars en taxateurs, VBO, ligt de nadruk op het professionaliseren van de huurbemiddelingssector en niet op de directe effecten van huurwetgeving op de woningvoorraad. Dat schrijft directeur Hans van der Ploeg in een blogpost.

VBO heeft dan ook duidelijk gemaakt dat de organisatie zich niet actief mengt in debatten over de Wet betaalbare huur.

Wet goed verhuurderschap

In tegenstelling tot de Wet betaalbare huur heeft de Wet goed verhuurderschap directe implicaties voor de werkzaamheden van VBO, zo schrijft Van der Ploeg.

Deze wet bepaalt de verwachtingen in het bemiddelingsproces, een kerngebied voor VBO. Hans benadrukt het belang van deze wet voor het verhogen van de professionaliteit in de sector.

Aanpak van woondiscriminatie

VBO heeft een systeem ontwikkeld om te bewijzen dat bemiddelaars op een non-discriminatoire wijze woningen toewijzen, wat naar eigen zeggen zo bijdraagt aan het scheiden van het kaf van het koren binnen de sector. Bemiddelaars die zich niet aan de hoge standaarden van VBO en SCVM houden, worden gezien als minder gekwalificeerd.

Een lopende pilot in Rotterdam, ‘Eerlijk te huur’, onderzoekt de effectiviteit van de combinatie van procesoptimalisatie en kennisverruiming bij huurbemiddelaars.

De resultaten hiervan zouden een model kunnen bieden voor andere gemeenten en mogelijk zelfs voor nationale beleidsvorming.

Ondanks dat de Wet betaalbare huur is aangenomen, ziet VBO mogelijkheden voor verbetering door het bevorderen van professionaliteit in de huurmarkt.

Van der Ploeg betoogt dat als de huurmarkt grondig zou worden doorgelicht en gereguleerd om enkel professionele bemiddelaars toe te staan, veel problemen inherent aan de huidige markt voorkomen kunnen worden.