Vertraging invoering Wet betaalbare huur lijkt onvermijdelijk

Een stel in huis

Een stel in huis Foto: CNS

  • De Eerste Kamer neemt de tijd voor de behandeling van het wetsvoorstel, waardoor de beoogde ingangsdatum van 1 juli 2024 mogelijk niet gehaald wordt.
  • Er is een breed gedragen besluit om aanvullend advies van de Raad van State te vragen, wat wijst op zorgen over de complexiteit en de gevolgen van de gewijzigde wet.
  • Ondanks pogingen van de grootste fractie om de wet controversieel te verklaren, is er onvoldoende steun voor deze maatregel, wat duidt op een voortzetting van het wetgevingsproces door de huidige Kamer.

De Eerste Kamer heeft bij een recent debat aangegeven meer tijd nodig te hebben om een kritisch wetsvoorstel grondig te behandelen.

De verwachte implementatiedatum van 1 juli 2024 lijkt steeds minder haalbaar naarmate de discussies voortduren, zo zien experts waaronder Sophie Kraaijeveld, Sector Banker Real Estate bij ING Business Banking.

Dit besluit werd duidelijk na intensief overleg in de senaat, waarbij ook een poging van de grootste fractie, BBB, om de wet controversieel te verklaren, werd afgewezen.

De complexiteit van het hetsvoorstel

Veel senatoren zijn bezorgd over de complexiteit van het voorstel, met name na meerdere amendementen die door de Tweede Kamer zijn aangenomen.

Deze amendementen kunnen verstrekkende gevolgen hebben, waardoor extra zorgvuldigheid geboden is.

Op 25 april had de Tweede Kamer al ingestemd met het wetsvoorstel, al werd dit in een aanzienlijk aangepaste vorm gedaan.

Er is afgesproken dat de fracties op 28 mei schriftelijke vragen aan minister Hugo de Jonge zullen stellen, en afhankelijk van de antwoorden kunnen er nog meer vragen nodig zijn voordat een plenair debat kan worden gehouden.

De Eerste Kamer zal waarschijnlijk besluiten de Raad van State te consulteren voor aanvullend advies over het gewijzigde wetsvoorstel, zo schrijft huurrecht advocaat Laurens Vrakking.

Breed draagvlak voor grondige behandeling

Hoewel er geen steun was voor het controversieel verklaren van de wet, is er wel een breed draagvlak in de commissie om niet overhaast te werk te gaan, lezen we bij het Leidsch Dagblad.

De focus ligt op het verkrijgen van een gedegen begrip van de wet en de mogelijke gevolgen ervan. Dit benadrukt de rol van de Eerste Kamer als revisiekamer, waarbij zorgvuldigheid boven snelheid gaat.

Deze ontwikkelingen wijzen op een zorgvuldige en doordachte benadering van wetgeving in de Eerste Kamer, wat essentieel is gezien de potentiële impact van dergelijke wetten. Het is duidelijk dat de senatoren het belang van hun verantwoordelijkheid erkennen en actief werken aan een goed geïnformeerde besluitvorming.