Vertrouwen in woningmarkt stijgt, maar de dreiging van een marktinfarct ligt op de loer

Een vrouw in haar huis

Een vrouw in haar huis Foto: Allef Vinicius / Unsplash

  1. Volgens de nieuwste monitor koopwoningenmarkt van de TU Delft groeit het vertrouwen van woonconsumenten, gedreven door stabiele hypotheekrentes en gestegen inkomens.
  2. De aanhoudende krapte op de woningmarkt, en de verminderde productie van nieuwbouwwoningen vormen echter een ernstige bedreiging voor de marktdynamiek.
  3. Een mogelijke daling van de kapitaalrente door de Europese Centrale Bank in 2024 kan zowel de nieuwbouwplannen als de hypotheekrente wel positief beïnvloeden.

Recent onderzoek van de Technische Universiteit Delft wijst uit dat het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt aan het herstellen is.

Dit optimisme wordt gevoed door verschillende positieve ontwikkelingen: stabiele hypotheekrentes, een toename van de inkomens – veelal als resultaat van inflatiecorrecties – en een hogere leencapaciteit. Deze factoren zorgen ervoor dat huizenbezitters hun woningwaarde zien behouden of zelfs zien stijgen, een welkom teken in onzekere tijden.

Ondanks het toegenomen vertrouwen, wordt de woningmarkt gekenmerkt door significante uitdagingen. De productie van nieuwbouwwoningen blijft achter bij de vraag, waardoor starters op de markt het bijzonder moeilijk hebben.

De competitie voor bestaande koopwoningen is hevig, met als gevolg dat overbiedingen eerder regel dan uitzondering zijn.

Waarschuwingen van Experts

Experts, waaronder hoogleraar Peter Boelhouwer van de TU Delft, uiten hun zorgen over de huidige staat van de woningmarkt. De afnemende bouw van nieuwe woningen en de dalende aantallen bouwvergunningen worden gezien als de grootste bedreigingen voor de marktdynamiek. Boelhouwer spreekt tegenover het AD zelfs van een naderend “infarct” op de woningmarkt, veroorzaakt door een combinatie van groeiende bevolking en afnemend woningaanbod.

Het rapport van de TU Delft schetst een potentieel lichtpuntje: een verwachte verlaging van de depositorente door de Europese Centrale Bank in 2024.

Deze ontwikkeling kan leiden tot een daling van de kapitaalrente, wat positieve gevolgen kan hebben voor zowel de nieuwbouwplannen als de hypotheekrentes. Hierdoor zou zowel het aanbod van als de vraag naar koopwoningen een nieuwe impuls kunnen krijgen. Toch blijft de situatie precair, en is het afwachten of deze maatregelen voldoende zullen zijn om de dreigende marktinfarct af te wenden.