Vitens pleit voor verplichting voorzieningen die regenwater gebruiken bij nieuwbouw en renovatie

Loodgietersspeelgoed

Loodgietersspeelgoed Foto: CNS

  • Drinkwaterbedrijf Vitens stelt voor om in nieuwbouwwoningen verplicht waterbesparende maatregelen te implementeren, zoals het gebruik van gefilterd regenwater voor douchen en het doorspoelen van de wc.
  • Deze maatregelen zijn bedoeld om het drinkwatergebruik te verminderen, met het oog op de toenemende druk op de watervoorziening door klimaatverandering en bevolkingsgroei.
  • Het voorbeeld van Vlaanderen, waar sinds 2004 waterputten voor nieuwbouw verplicht zijn, toont aan dat dergelijke maatregelen effectief kunnen zijn in het reduceren van het watergebruik.

De drinkwatervoorziening in Nederland staat onder toenemende druk, zien drinkwaterbedrijven. Dit is een situatie die volgens Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, aangepakt moet worden door structurele veranderingen in de manier waarop we water gebruiken. Dat schrijft Business Insider.

Met klimaatverandering en de continue bevolkingsgroei als drijvende krachten achter deze urgentie, is het volgens Vitens noodzakelijk om bij nieuwbouw en renovaties standaard waterbesparende voorzieningen te installeren.

Gefilterd regenwater als oplossing

Het voorstel van Vitens behelst het gebruik van gefilterd regenwater voor niet-drinkwater behoeften zoals douchen, het wassen van kleding en het doorspoelen van toiletten. Dit zou een significante vermindering in het gebruik van drinkwater kunnen betekenen.

In Vlaanderen, waar vergelijkbare maatregelen al sinds 2004 verplicht zijn, heeft dit geleid tot een daling van 40% in het watergebruik per huishouden.

De Nederlandse overheid heeft als doel gesteld om het gemiddelde drinkwatergebruik per dag per persoon te verminderen van 129 liter naar 100 liter tegen 2035. In de provincies waar Vitens actief is—Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel en Friesland—zou het niet langer gebruiken van drinkwater voor wasmachines, douches en wc’s een aanzienlijke stap zijn in het oplossen van toekomstige watertekorten.

Vitens heeft eerder voorgesteld om ‘comfortwater’—water gebruikt voor luxe doeleinden zoals het vullen van zwembaden en het besproeien van tuinen—duurder te maken.

Dit zou consumenten moeten stimuleren om bewuster om te gaan met hun waterverbruik.

De impact van waterregels voor verhuur

De verplichting van waterbesparende voorzieningen in nieuwbouwwoningen kan diverse implicaties hebben voor verhuurders.

Hoewel de specifieke gevolgen afhangen van hoe de wetgeving wordt vormgegeven, kunnen verhuurders voor extra kosten komen te staan bij de bouw of renovatie van hun eigendommen om aan de nieuwe eisen te voldoen.

Dit zou kunnen leiden tot – inderdaad – hogere huurprijzen om deze investeringen terug te verdienen.

Aan de andere kant kan het aanbieden van duurzamere en efficiëntere woningen wellicht aantrekkelijker zijn voor huurders die bewust omgaan met milieu-impact en energiekosten. Bij de aanhoudende krapte op de markt lijkt het echter lastig om dit soort keuzes daadwerkelijk als doorslaggevend te zien.