Voorzichtig optimisme over herstel vastgoedmarkt

Een vrouw

Een vrouw Foto: Microsoft Edge / Unsplash

  • Herstel van de vastgoedbeleggingsmarkt door dalende rentes, ondanks politieke en juridische onzekerheden.
  • Stabiele vraag naar passende huisvesting zorgt voor stabiele of stijgende huurinkomsten.
  • Verduurzaming van vastgoed blijft een belangrijke uitdaging, met noodzaak voor samenwerking tussen private en publieke sector.

De vastgoedbeleggingsmarkt heeft een uitdagende periode achter de rug, maar er is voorzichtig optimisme over herstel, dat schrijft Arjen Ouwehand, Senior Sectormarktanalist Vastgoed bij Rabobank.

Dit herstel hangt samen met dalende rentes en de aanhoudende vraag naar passende huisvesting. Ondanks politieke en juridische onzekerheden zijn er positieve signalen.

Sinds juli 2022 verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) de rente geleidelijk, wat leidde tot een daling van vastgoedwaardes. Dit zorgde voor een significante daling van het beleggingsvolume: in 2023 werd er voor € 8 miljard aan vastgoed verhandeld, 57% minder dan in 2022. Voor 2024 wordt een verbetering verwacht met een beleggingsvolume van € 10 miljard.

De eerste vijf maanden van 2024 tonen al een lichte stijging, met bijna € 2,8 miljard aan verhandeld vastgoed.

Voorzichtig optimisme over herstel

Het herstel van de vastgoedhandel wordt verwacht in de komende 12 maanden, afhankelijk van verdere renteverlagingen. De ECB verlaagde de rente in juni met 0,25% en economen verwachten vergelijkbare dalingen in september, december en het voorjaar van 2025.

Hoewel de rente niet snel zal terugkeren naar de historisch lage niveaus, maakt deze daling investeringen in vastgoed aantrekkelijker. Goedkoper vreemd kapitaal en makkelijker te financieren projecten dragen bij aan het herstel van vastgoedwaardes.

Stevig fundament onder deelmarkten

De dip in beleggingsactiviteiten is niet terug te zien aan de gebruikerskant. De vraag naar passende huisvesting blijft sterk en resulteert in stabiele of zelfs stijgende huurinkomsten.

Ondanks de gestegen rente en hoge inflatie hebben de meeste vastgoedeigenaren geen grote golf aan faillissementen gezien.

De huren van bedrijfsruimten stegen het sterkst door aanhoudende schaarste en de complexiteit van nieuwbouw. Dit maakt de markt aantrekkelijk voor beleggers.

Kansen in de markt voor winkels en kantoren

Er is ook weer interesse voor winkel- en kantoorpanden. De vraag naar vastgoed in het hogere segment blijft bestaan, terwijl investeringen in kwetsbaarder vastgoed afhangen van de juiste prijs en de mogelijkheid om investeringen in vernieuwing en verduurzaming terug te verdienen.

De dalende rente kan kopers over de streep trekken, vooral degenen die bereid zijn een uitdaging aan te gaan. De verwachting is dat de markt voor commercieel vastgoed vanaf 2025 geleidelijk zal herstellen, mits er geen grote geopolitieke of economische crisis ontstaat en de rente zoals verwacht daalt.

Blik vooruit: verduurzaming als prioriteit

De vastgoedsector moet zich snel aanpassen aan klimaatverandering en verduurzaming, ondanks het gebrek aan haast van de nieuwe regering. Verduurzaming kost tijd en arbeid, en de nieuwe coalitie lijkt hier nog niet voldoende op in te zetten.

Diverse studies hebben aangetoond dat de verduurzaming sneller moet. Het Europees Parlement heeft gestemd voor een ambitieuzer beleid met de Energy Performance of Buildings Directive IV (EPBD IV), die strengere eisen stelt aan de duurzaamheid van gebouwen.

De vastgoedsector toont de eerste tekenen van herstel en er is optimisme dat dit herstel na de zomer kan versnellen, vooral als de rente verder daalt. Het is echter belangrijk dat de sector niet te vroeg juicht en zich blijft richten op duurzame en maatschappelijk verantwoorde investeringen.

Elise Aitink

Esther is een van de founders van de Vastgoedfabriek. Onder dit label vallen de volgende bedrijven: Max Rental, Fortus Vastgoedfondsen en Cube Investment. Met deze bedrijven beheert ze ruim 1100 woningen in de regio Rotterdam en Den Haag, bezit ze 116 eenheden die allemaal zelf her-ontwikkeld zijn en faciliteert ze vastgoedfondsen voor investeerders die liever indirect in vastgoed investeren. Ook host ze een succesvolle podcast met ruim 200.000 unieke downloads.