Wanneer mogen garageboxen als multifunctionele ruimte – dus btw-vrij -verhuurd worden?

Garageboxen

Garageboxen Foto: CNS

  • De aard en het overeengekomen gebruik van de garagebox bepalen of de verhuur ervan btw-belast of vrijgesteld is, waarbij de btw-positie significant kan variĆ«ren.
  • Er bestaat een onderscheid in juridische interpretaties over het gebruik van garageboxen als multifunctionele ruimten; waar het gerechtshof ruimte biedt voor multifunctioneel gebruik, stelt de Hoge Raad striktere eisen.
  • Het specifieke gebruik van de garagebox moet duidelijk worden vastgelegd in de huurovereenkomst.

Garageboxen vormen een interessante categorie binnen het vastgoed, vooral als het gaat om hun gebruik en de bijbehorende fiscale implicaties.

Voor vastgoedbeleggers die nu even de kat uit de boom willen kijken op de woningmarkt kan het interessant zijn eens de blik te verleggen naar garageboxen.

Interessant is ook dat garageboxen btw-vrij verhuurd zouden kunnen worden, maar let hierbij wel op de voorwaarden!

Let wel: terwijl het gerechtshof in 2015 oordeelde dat garageboxen, die vaak voor andere doeleinden dan parkeren worden gebruikt, als multifunctionele ruimten kunnen worden beschouwd en dus btw-vrij kunnen worden verhuurd, heeft de Hoge Raad een striktere visie, zo blijkt uit een overzicht van de situatie bij Schipper Accountants.

Volgens de Hoge Raad zijn garageboxen in essentie bedoeld voor parkeergebruik, waardoor niet zomaar aangenomen kan worden dat ze als multifunctionele ruimten gelden.

Leg gebruik van de garagebox schriftelijk vast

Deze juridische nuances hebben directe gevolgen voor de btw-positie bij verhuur. Als een garagebox qua inrichting en overeenkomst primair bedoeld is voor parkeergebruik, dan hangt de btw-belasting af van de specifieke afspraken tussen verhuurder en huurder.

Exclusief gebruik anders dan parkeren kan leiden tot een btw-vrijgestelde verhuur, terwijl bij geen uitsluiting, de verhuur btw-belast is.

Het is cruciaal dat de afspraken over het gebruik van de garagebox schriftelijk worden vastgelegd in de huurovereenkomst. Deze contractuele duidelijkheid is niet alleen belangrijk voor de verhuurder en de huurder, maar ook voor het voldoen aan fiscale verplichtingen en het voorkomen van mogelijke geschillen.

Verhuurders doen er dus goed aan om in overleg met fiscale specialisten hun positie te bepalen, vooral in het licht van recente jurisprudentie en de complexe btw-regelgeving.