Wat betekenen huurverhogingen nu precies voor de markt – een simpele analyse

Bloemen

Bloemen Foto: CNS

  • Huurverhogingen hebben een gemengd effect op huurders en verhuurders.
  • Lagere inkomensgroepen worden het zwaarst getroffen.
  • Beleggers kunnen op korte termijn profiteren, maar lopen op lange termijn risico’s.

Huurverhogingen hebben natuurlijk een tweeledig effect op de markt, de winstgevendheid van woningen wordt voor de verhuurder beter maar voor de huurder wordt de betaalbaarheid minder.

De werkelijkheid is nog complexer dan zo’n simpele tegenstelling, dus laten de we meest directe effecten nog eens op een rijtje zetten, mede op basis van  inventarisatie door vastgoedadviseur CBRE.

Zij deden een brede impactanalyse met scenario’s met en zonder inflatiecorrectie en de effecten op de huurmarkt.

Hieronder kijken we nu alleen naar het effect van verhogingen, of ze nu wel of niet gebruikelijk zijn.

Invloed op lagere inkomensgroepen

De analyse benadrukt dat lagere inkomensgroepen het zwaarst worden getroffen door de huurverhogingen. Voor deze groep kan een significante verhoging van de huur leiden tot financiële stress en in sommige gevallen zelfs tot gedwongen verhuizingen.

Dit effect wordt versterkt door de beperkte beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen. Het is daarom essentieel dat beleidsmakers maatregelen overwegen om deze groepen te ondersteunen en te voorkomen dat zij in financiële problemen raken.

Risico’s en kansen voor beleggers

Beleggers in de huurwoningmarkt kunnen op korte termijn profiteren van de huurverhogingen door een hoger rendement op hun investeringen. Echter, op de lange termijn brengt deze strategie risico’s met zich mee.

Als huurders hun huur niet meer kunnen betalen, kan dit leiden tot hogere leegstandspercentages en een daling van de vastgoedwaarde.

Bovendien kunnen strengere regelgeving en toenemende druk van de overheid om huurprijzen te reguleren, de winstgevendheid van investeringen in huurwoningen verminderen.

Daar staat natuurlijk wel tegenover dat voldoende huuropbrengst de verhuurder in staat stelt meer te investeren in de woning. Zo wordt onderhoud beter, komt er ruime voor verduurzaming en kan er misschien gekeken worden naar breder investeringen door de verhuurder.

Voor de rest van 2024 wordt verwacht dat de huurverhogingen zullen blijven doorwerken op de huurmarkt. Het is belangrijk dat zowel huurders als verhuurders zich bewust zijn van de implicaties en dat er een balans wordt gevonden die duurzame groei en betaalbaarheid waarborgt.

Beleggers moeten voorzichtig zijn en rekening houden met zowel de huidige voordelen als de toekomstige risico’s die gepaard gaan met huurverhogingen.