Wat zien we voor de rest van 2024 op de vastgoedmarkt?

Verhuizing

Verhuizing Foto: Zachary Kadolph / Unsplash

  • De huizenprijzen worden verwacht 4% hoger te liggen dan eind 2023, met versoepelde hypotheekregels die meer leenruimte bieden, vooral voor energiezuinige woningen.
  • De huursector ziet een maximale huurverhoging van 5,8%, gelinkt aan de loonontwikkeling, terwijl de woningnood in Nederland naar verwachting stijgt tot 415.000 woningen in 2024.
  • De vastgoedsector blijft onder druk staan, met afwaarderingen en minder activiteit in verschillende deelmarkten, zoals non-food retail en kantoren.

De Nederlandse vastgoedmarkt ondergaat in 2024 verschillende veranderingen. ING Research voorspelt een stijging van de huizenprijzen met ongeveer 4%, wat een ommekeer betekent na de prijsdaling in het afgelopen jaar.

Dit wordt mede mogelijk gemaakt door wijzigingen in de hypotheekregels, die meer leenruimte bieden, vooral voor de aankoop van energiezuinige woningen en voor verduurzaming. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG)-grens wordt verhoogd naar €435.000, wat meer kopers in staat stelt om een hypotheek met garantie af te sluiten.

In de huursector wordt de maximale huurverhoging in de gereguleerde sector voor 2024 vastgesteld op 5,8%, gekoppeld aan de loonontwikkeling. Deze regeling is onderdeel van de Nationale Prestatieafspraken en is bedoeld om de huurprijzen te koppelen aan de inkomensontwikkeling, in plaats van aan de inflatie.

Een ander belangrijk punt is de toenemende woningnood. Het woningtekort in Nederland zal naar verwachting in 2024 maar liefst 415.000 woningen bereiken. Dit wordt deels veroorzaakt door een te lage output van nieuwe huizen. Er zijn dringend meer bouwvergunningen en investeringen in woningbouw nodig om deze tekorten aan te pakken.

De vastgoedsector als geheel blijft echter onder druk staan. Er zijn minder activiteiten in de verschillende deelmarkten, wat vooral komt door economische onzekerheid en een gebrek aan geschikt aanbod. De non-food retail en kantorenmarkt lijden onder deze ontwikkelingen, terwijl de kantorenmarkt wel een sterke huurontwikkeling laat zien. De toegenomen regulering van de overheid legt ook druk op de huurwoningenmarkt, waardoor rendementen afnemen en investeerders mogelijk huurwoningen verkopen na het vertrek van huurders.

Deze combinatie van factoren – stijgende huizenprijzen, aangepaste hypotheekregels, toenemende woningnood, en de druk op verschillende vastgoedsectoren – zal de Nederlandse vastgoedmarkt in 2024 blijven vormgeven.

Elise Aitink

Esther is een van de founders van de Vastgoedfabriek. Onder dit label vallen de volgende bedrijven: Max Rental, Fortus Vastgoedfondsen en Cube Investment. Met deze bedrijven beheert ze ruim 1100 woningen in de regio Rotterdam en Den Haag, bezit ze 116 eenheden die allemaal zelf her-ontwikkeld zijn en faciliteert ze vastgoedfondsen voor investeerders die liever indirect in vastgoed investeren. Ook host ze een succesvolle podcast met ruim 200.000 unieke downloads.