“We hebben te weinig ambtenaren” – dit is de kern van de afnemende bouwvergunningen

Den Haag

Den Haag Foto: FrankMagdelyns / Pixabay

  • Het aantal bouwvergunningen voor nieuwe woningen blijft dalen, met recente cijfers die niet eens de 55.000 halen, tegenover 65.000 vorig jaar en 75.000 het jaar daarvoor.
  • Volgens hoogleraar Peter Boelhouwer is de daling niet te wijten aan demissionair minister Hugo de Jonge.
  • Boelhouwer ziet de oorzaak eerder bij een tekort aan ambtenaren en lange wachttijden bij de Raad van State, naast economische factoren zoals rente- en bouwkostenstijgingen.

De aanhoudende daling van het aantal vergunde woningen voor nieuwbouw baart zorgen. Volgens Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, is deze neerwaartse trend geen verrassing, zo zegt hij bij BNR.

De cijfers zijn alarmerend: van 75.000 vergunningen twee jaar geleden, naar 65.000 vorig jaar, en nu zelfs onder de 55.000. Deze cijfers staan in schril contrast met de jaren voor de crisis, toen jaarlijks meer dan 80.000 vergunningen werden afgegeven. Dit wijst op een significante afname van de bouwactiviteiten, wat bijdraagt aan de druk op de woningmarkt.

Problemen met vergunningen niet te wijten aan minister Hugo de Jonge

De problematiek rondom de daling van bouwvergunningen is volgens Boelhouwer niet direct te wijten aan demissionair minister Hugo de Jonge. De kern van het probleem ligt bij een tekort aan ambtenaren, vooral bij gemeenten, waardoor plannen niet van de grond komen. Daarnaast zorgen lange wachttijden bij de Raad van State voor verdere vertraging.

Economische factoren, zoals rentestijgingen en een forse toename van de bouwkosten, hebben eveneens een negatieve impact op de woningbouw.

Een ander significant probleem is de mismatch tussen vraag en aanbod. Er wordt voornamelijk gebouwd voor de koopmarkt in steden, terwijl de vraag daarnaar juist afneemt door de gestegen rentes. Dit leidt tot een overschot aan koopappartementen waar weinig vraag naar is, terwijl er een schreeuwende behoefte is aan andere typen woningen.