‘Web van regels grootste belemmering voor snelle realisatie nieuwe woningen’

Foto: CNS

  • In 2023 werd het doel om 100.000 nieuwe woningen in Nederland te bouwen niet behaald.
  • De grootste hindernis voor het versnellen van de woningbouw is volgens professionals in het vastgoed de overvloed aan regelgeving.
  • Daarnaast wezen analisten eerder ook al op hoge rentes, materiaal- en arbeidskosten, en lokale weerstand tegen nieuwe projecten.

In 2023 werd het voorgenomen doel om 100.000 nieuwe woningen in Nederland te realiseren niet gehaald; er kwamen slechts iets meer dan 73.000 nieuwbouwwoningen bij. Om de ontstane achterstand weg te werken, is het noodzakelijk dat de productie van nieuwe woningen verder opgevoerd wordt.

De grootste belemmering? Volgens lezers van Vastgoed Insider is de hoeveelheid regels de grootste belemmering om de woningbouw te verdubbelen.

De respondenten bestaan uit professionals in het vastgoed, waaronder vastgoedbeleggers.

Onze lezers vinden in die opvatting steun bij Bouwend Nederland. Onlangs gaven zij aan dat de bouw van de broodnodige extra woningen stil dreigt te vallen door de diverse eisen die lokale overheden stellen.

De kosten voor nieuwe huizen stijgen door een combinatie van hogere rentes, materiaalkosten en arbeidskosten. Daarnaast vormen natuurbeschermingswetten en lokale weerstand tegen nieuwe bouwprojecten extra hindernissen.

Afname in bouwproductie, ondanks te korten

Hoewel de prijzen van bouwmaterialen aan het eind van 2023 minder snel stegen dan voorheen, blijven ze toch een belemmering, zelfs met enkele prijsdalingen. De gemiddelde kosten voor materialen blijven hoog.

Nederland kampt met een aanzienlijk woningtekort, maar toch is er een afname in de bouwproductie te zien. Dit is zorgwekkend, vooral omdat de sector normaal gesproken een half miljoen voltijdsbanen omvat. Een verlies aan banen kan grote gevolgen hebben, aangezien banen die eenmaal zijn verdwenen, niet gemakkelijk terugkomen.

De rente vormt een ander struikelblok voor de nieuwbouw.

Beleggers hoopten op een snellere en meer effectieve stimulans voor de markt. Hun strategie├źn, vaak gebaseerd op de verwachtingen van wijzigingen in het monetaire beleid, zouden mogelijk bijgesteld moeten worden. Dit kan resulteren in een meer voorzichtige investeringsbenadering of een zoektocht naar alternatieve markten met potentieel hogere rendementen.

Ondanks waarschuwingen van centrale banken, bleven investeerders lange tijd optimistisch over de rentevooruitzichten.

Regelgeving is voor investeerders de belangrijkste belemmering

De aanhoudende afname van het aantal verleende vergunningen voor nieuwbouwwoningen is inmiddels een punt van zorg.

Ondanks legio obstakels, waaronder een rente die hoger blijft dan geanticipeerd, de maatregelen van Hugo de Jonge en hoge bouwkosten is het dus vooral het web van regelgeving dat de vastgoedbelegger parten speelt.

"Versoepel, vergun en vernieuw!", zo schreef Binnenlands Bestuur afgelopen jaar.

Vastgoedbeleggers zijn bereid en in staat om te bouwen, mits de omstandigheden dit toelaten. In een periode waarin het al uitdagend is om nieuwbouwprojecten van de grond te krijgen door de hoge kosten voor grond en bouw, worden zij geconfronteerd met aanzienlijke belastingverhogingen en de introductie van nieuwe regelgeving. Dit brengt extra onzekerheden met zich mee voor investeerders.

Dit moet en kan dus anders!