Wereldwijde trend naar verlagingen kapitaalmarktrente – dit is de impact op vastgoed

Jerome Powell

Jerome Powell Foto: Federalreserve / Public Domain

  • Centrale banken wereldwijd verschuiven focus naar renteverlagingen in het komende jaar, merkbaar in zowel de kapitaalmarktrente als hypotheekrente.
  • Dalende rentes beïnvloeden de waarde van verhuurd vastgoed; hogere rentes leiden tot lagere waarden en vice versa.
  • Recentelijk hebben Jerome Powell van de Fed en Christine Lagarde van de ECB gehint op mogelijke renteverlagingen.

De fase van renteverhogingen lijkt ten einde te komen, met centrale banken wereldwijd die zich nu richten op het vooruitzicht van renteverlagingen in het komende jaar.

Deze verschuiving is ook merkbaar op de kapitaalmarktrente, de rente die van toepassing is op langlopende leningen, welke aanzienlijk is gedaald in de afgelopen twee maanden. Die daling is een trend die zowel in Europa als in de Verenigde Staten zichtbaar is.

Naar aanleiding van de dalende kapitaalmarktrentes, is het nu ook aannemelijk dat er verlagingen in de hypotheekrente zullen volgen. Dit zal resulteren in een merkbare daling van de hypotheekrentes, die direct verbonden zijn met de kapitaalmarktrente.

De rentestanden hebben een significante invloed op de waarde van verhuurd vastgoed; met hogere rentes dalen de waardes en omgekeerd.

Macro-econoom Han de Jong merkt bij radiozender BNR op: “De voorbije maanden is duidelijk geworden dat centrale banken wel klaar zijn met renteverhogingen. Daar anticipeert de obligatiemarkt op. Ook de inflatie daalt en zit niet ver meer boven de doelstelling.”

Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (de Fed), en Christine Lagarde, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), hebben beiden recentelijk gehint op mogelijke renteverlagingen.