Wet betaalbare huur: ‘hopelijk gaat dit nieuwe kabinet ook in het bijzonder denken aan starters’

Rotterdam

Rotterdam Foto: KPG_2016 / Pixabay

  • De Wet betaalbare huur is vandaag in werking getreden.
  • Het Rotterdamse VVD gemeenteraadslid Erik Verweij twijfelt aan de effectiviteit van de wet en vreest voor een afname van het woningaanbod.
  • Verweij pleit voor versnelde nieuwbouw en versoepeling van verhuurregels om woningnood structureel aan te pakken.

Vandaag is de Wet betaalbare huur officieel van kracht geworden. Het Rotterdamse VVD gemeenteraadslid Erik Verweij, een fervent tegenstander van de wet, uit zijn zorgen over de effectiviteit ervan en hoopt dat hij ongelijk heeft.

Verweij stelt dat huurwoningen betaalbaarder moeten worden zonder dat het aanbod afneemt, maar hij heeft er weinig vertrouwen in dat de wet dit zal bewerkstelligen.

Twijfels over effectiviteit

Verweij benadrukt dat de woningnood enorm is en blijft toenemen. De afgelopen jaren zijn huurwoningen aanzienlijk duurder geworden door de schaarste op de markt.

“De woningnood is gigantisch en wordt steeds groter. Huurwoningen zijn ontzettend belangrijk voor de steeds grotere groep mensen die niet in aanmerking komen voor sociale huur, maar ook (nog) niet kunnen of willen kopen”.

Volgens hem richt de nieuwe wet zich niet op het onderliggende probleem: het tekort aan woningen. Hij vreest dat de wet slechts een symboolmaatregel is die het probleem verplaatst in plaats van oplost.

Verweij roept het nieuwe kabinet op om alles op alles te zetten om de nieuwbouw van woningen te versnellen, zelfs als dat betekent dat andere belangen zoals landbouw of uitzicht moeten wijken. Hij vindt dat de overheid zich moet focussen op het versoepelen van de regels rondom woningverhuur. De huidige gedetailleerde regulering belemmert volgens hem het samenwonen in deze krappe woningmarkt.

Noodzaak voor starters

Verweij pleit ook voor speciale aandacht voor starters op de woningmarkt.

Ondanks dat zij voldoen aan alle maatschappelijke verwachtingen zoals studie en werk, slagen zij er vaak niet in een eigen woning te vinden. Verweij waarschuwt dat deze situatie bijdraagt aan de groei van populistische partijen.

Volgens Verweij is er dus veel werk aan de winkel. Hij hoopt dat het nieuwe kabinet de ernst van de situatie inziet en daadkrachtige maatregelen neemt om de woningnood structureel aan te pakken.